جواب مرحله 380 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 380 جدولانه یک

جواب مرحله 380 جدولانه یک

آب دهان -> تف
آشیانه مرغ -> عش
آیین -> دین
اثر امین فقیری -> پلنگ های کوهستان
اثر سروانتس -> دن کی شوت
از اعضای گوارش پرندگان -> چینه دان
از حروف یونانی -> چی
از رنگ‌ها -> زرد
از فرشتگان قبر -> نکیر
از نت‌ها -> فا
از کلمات تصدیق -> اهان
اسب سرخ مایل به سیاه -> کهر
اسباب عروس -> جهاز
اشاره به دور -> ان
افسار -> عنان
انس نگرفته -> نامالوف
بدبو -> گندیده
برهان‌ها -> ادله
بزرگنمایی تصویر -> زوم
بغل -> بر
به طوری که -> چنانکه
بی‌دوام -> سست
پارسا -> بتول
پاک از گناه -> بری
پایان -> ختام
پوست پیرا -> دباغ
پیامبر زیباروی -> یوسف
تازه و پرطراوت -> تر
تلاش می‌کنند از شما پیشی بگیرند -> رقبا
تنهایی گزیدن -> خلوت
چوبی که در بینی شتر کنند -> برس
حیله‌گران -> رنود
خدا -> الله
خراب کردن -> هدم
خواب سبک -> چرت
در آمیختن -> شبک
در درون -> ضمنا
دنیا -> جهان
دور دهان -> کب
دوشاب -> مت
دومین ماه میلادی -> فوریه
دین -> وام
رئیس جیمز باند -> ام
رود روسیه -> دن
روییدن گیاه -> نبت
ریختن پول به حساب -> واریز
زبان واتیکان -> لاتین
زردشتی -> گبر
زنجبیل شامی -> ابون
زنده -> حی
ستمگر -> جبار
سخن معقول و منطقی -> حرف حساب
سرنیزه -> سنان
سکسکه -> هک هک
شخص -> فرد
شش عدد از هر چیز -> جین
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
شهر آذربایجان غربی -> شوط
شهر خراسان رضوی -> تایباد
شهر خراسان رضوی -> گناباد
شهر یزد -> بهاباد
شهوتران -> حشری
ضمیر فرانسوی -> وو
عدد ورزشی -> دو
عمیق -> ژرف
غلام -> برده
فرمانبرداری -> طاعت
قرار دادن -> نهادن
قطره -> چکه
قعر آب -> بناب
قعر چیزی -> ته
گاهی کاسه از آن داغ‌تر می‌شود -> اش
گربه عرب -> هر
گشودن معما -> حل کردن
متعصب -> دگم
مراد و مقصود -> کام
معلق -> دروا
منزلت -> شان
منسوب به هنر -> هنری
موی پیشانی -> طره
میان هر چیزی -> ناف
میله حرکت دادن اجسام سنگین -> اهرم
میوه گرمسیری -> موز
ناب -> محض
نشانه -> هدف
نگرانی -> دلهره
نوشته دراز -> طومار
نوشیدنی دبش -> چای
نوعی اسباب‌بازی -> یویو
نوعی ساز بادی -> سرنا
نوعی شرط بندی با جناق -> جناغ شکستن
نیم صدای ساعت -> تیک
وابسته به کار نیک -> خیریه
واحد پول چین -> یوان
واحد شدت جریان برق -> امپر
ورق برنده بازی -> اتو
وسیله روشنایی -> چراغ
کتاب شاعر -> دیوان
کشنده بی‌صدا -> سم
کشور آسیایی -> ژاپن
کشور گل -> هلند
کشوری در قاره سبز -> لتونی
کنار -> لبه
کنج -> زاویه
کوبیدن -> دق
کوه خشمگین -> اتشفشان
کوه‌ها -> جبال
یخ بسته -> فسرده