جواب مرحله 19 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 19 جدولانه یک

جواب مرحله 19 جدولانه یک

آب دهان -> تف
از نام های خداوند -> جلیل
برگ برنده -> آس
بی غیرتی -> ریش مالی
پاپوش -> کفش
سال بدون باران -> خشک سالی
غول برفی -> یتی
مرده -> میت
ورزش پهلوانی -> کشتی
ولی -> اما