جواب مرحله 377 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 377 جدولانه یک

جواب مرحله 377 جدولانه یک

آرزومند -> شهوانی
آسوده -> فارغ
آشکار و روشن -> معین
آیین‌ها -> رسوم
ابدی -> جاوید
اثر ایوان تورگنیف -> نخستین عشق
از استان‌ها -> یزد
از سنگ‌های گرانبها -> یشم
از هم جدا شده -> گسسته
از ورزشکاران -> کشتی گیر
اسباب عروس -> جهیزیه
اندازه -> فیت
اندازه نگه داشتن -> صرفه جویی
اهل یکی از شهرهای شمالی -> رشتی
باقالی بارش می‌کنند! -> خر
بال -> جناح
بامزه نیست -> بینمک
بچه گوسفند -> بره
بدشانسی -> نیامد
بدی سرانجام -> وبال
بربط -> عود
بز کوهی -> شکا
بسیار عریض -> پهناور
به علت -> برای
به یاد آمدن -> تذکر
بوی خوش -> رایحه
بی‌خردی -> دیوانگی
پایان -> غایت
پایتخت لتونی -> ریگا
پدر -> اب
پرخور -> رس
پرواز -> طیران
پنهان داشتن -> کتمان
پیش -> نرد
تخم ماهی -> اشپیل
ترس -> نهیب
تمدنی باستانی -> اکد
تنگدست -> مسکین
جادو -> سحر
جانب -> سوی
جاندار ذره‌بینی -> امیب
چارشاخ -> شنه
چله کمان -> زه
حرف نداری -> بی
خرس بزرگ -> دباکبر
خشکاندن آب زمین -> زه کشی
خوراکی تابستانی -> بستنی
خون عرب -> دم
دارای زور و قدرت -> نیرومند
داغ -> لبسوز
درختی جنگلی -> توی
دست یا پایش ناقص است -> شل
دندانه کلید -> تز
رودی در گیلان -> سفیدرود
روز گذشته -> دی
زمان بی ابتدا -> ازل
زنده -> حی
زیاد -> بسا
ساده‌لوح -> پخمه
ستایش نمودن -> پرستیدن
ستیزه و جدال -> مرا
سرگرمی پارک -> تاب بازی
سنبل کوهی -> فو
سنگ عصاری -> غن
شاخه‌ای از علم فیزیک -> اپتیک
شلوار لی -> جین
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
شهر خراسان جنوبی -> سربیشه
شهر لرستان -> چقابل
شکم‌بند -> گن
صاحب -> ذی
عدد روستا -> ده
عریان -> رت
عمل غذاسازی گیاه -> فتوسنتز
غذای آبکی -> اش
قرارها -> شرایط
گردشگر -> سیاح
گرم و مرطوب -> شرجی
گرو گذارنده -> راهن
گل سرخ -> رز
گمان، ظن -> زعم
گوهر نایاب و یگانه -> دریتیم
مایه رقیق کننده مواد -> تینر
محل عبور عابران -> پیادهرو
مراقب -> بپا
مرز -> حد
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
میان، پشت -> کمر
ناله و فغان -> وح
نمایش تلویزیونی -> شو
نوبت پاسبانی -> کشیک
نوشته، نامه -> دست خط
نویسنده بلندی های بادگیر -> امیلی برونته
نیرو و شجاعت -> باس
نیست و نابود -> هیچ
همگی -> جمیعا
وجود دارد -> هست
ورزش قدرت و تعادل -> ژیمناستیک
کشور آفریقایی -> نیجریه
کندن میوه و گل -> چیدن
کوفتن -> زدن
یال اسب -> پش
یکی -> احد