جواب مرحله 376 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 376 جدولانه یک

جواب مرحله 376 جدولانه یک

آب مروارید -> تم
آتشفشان ایتالیا -> اتنا
آشوب و غوغا -> شورش
آقای اسپانیایی -> دن
آگهی کوتاه تبلیغاتی -> تیزر
اثر ایرج پزشک‌زاد -> حافظ ناشنیده پند
اثر پا -> رد
احتمال دارد -> شاید
از خدایان بابل قدیم -> نبو
از درندگان -> یوز
از سوخت‌های فسیلی -> زغال
از شهرهای ایالات متحده -> سن انتونیو
از مزایای قانوی کارگران و کارمندان -> بازخرید
از مواد محترقه -> فشفشه
از کوره در رفتن -> اتشی شدن
اسم -> نام
افسوس -> دریغ
امیر قبیله -> بگ
ایستگاه قطار -> گار
باد همراه برف -> بوران
بازی -> لعب
بخشیدن -> بذل
بدشکل -> قناس
بدن -> تن
بدنی آسیب ناپذیر دارد -> رویینتن
بذر گیاه -> دان
برهنه -> لخت
بزرگ -> گت
بشارت -> مژده
بعضی اوقات -> گاهگدار
به تاراج بردن -> غارت
به جا آوردن عهد -> وفا
بی‌خرد -> دند
پایتخت چین -> پکن
پرده توری -> شف
پرستار کودک -> دده
پشت دادن به چیزی -> تکیه
پشیمانی -> ندم
پنهان -> نهفته
تاراج -> یغما
تازه ترکی -> ینی
تباه -> دمار
تدبیر کننده -> مدبر
ترمز چهارپا -> هش
تندیس پرستیدنی -> بت
تنها -> یکه
تیره -> طایفه
تیشه بزرگ -> تش
تیم فوتبال ایتالیایی -> پالرمو
جان کسی را گرفتن -> کشتن
چارق -> پاتابه
چرک -> ریم
حیوانی با حافظه خوب -> فیل
خبر دادن از رازهای پنهان -> غیب گویی
خراش -> خدشه
خشک -> یابس
داستان بلند -> رمان
داماد -> ختن
ذوب -> گداز
رایگان -> مفت
روده کوچک -> نال
رودی در آمریکای جنوبی -> پارانا
روشنی -> نور
زندان -> سجن
زیبا -> خوبروی
سازی شبیه کمانچه -> گچک
ساکن تاجیکستان -> تاجیک
ستایش -> یشت
ستون بدن -> پا
سحر -> جادو
سلطان جاز ایران -> ویگن
شهر ایران و افغانستان -> هرات
شهری در اسپانیا -> ختافه
شکل و صورت -> هییت
شکیبایی کردن -> تصبر
صدای شکستن -> تراک
صریح -> رک
طبخ شده -> پخته
طرف -> زی
عادل -> دادگر
عبور -> گذار
عدد اول -> یک
غلتک -> رول
فرو خوردن خشم -> کظم
قبیله وحشی -> یاجوج
گرسنه بودن خودمانی -> گشنگی
گمراهی -> غی
لعن و نفرین -> سب
متعصب -> دگم
محل انجام کار اداری -> دفتر
مظهر لاغری -> نی
مقدار معین از هر چیز -> نصاب
مقنعه -> واشامه
مهربانی -> رافت
موی پیچیده -> جعد
میل -> رغبت
نام ترکی -> اد
نظر و دید -> نگاه
نمایان -> پدیدار
نوشتن -> نگارش
نوشیدنی شیرین -> شربت
نوع، صنف -> طور
نوعی ماهی بزرگ -> کپور
همان نوبت است -> نوبه
همراه پوچ -> هیچ
همسایه آمریکا -> مکزیک
همنشین -> ندیم
کینه -> وژ