جواب مرحله 374 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 374 جدولانه یک

جواب مرحله 374 جدولانه یک

اثر امین فقیری -> زندگی با ورزش
اثر گراهام گرین -> وزارت ترس
اثر مرتضی مشفق کاظمی -> تهران مخوف
از استان‌ها -> خراسان جنوبی
از جزایر ژاپن -> یزود
از سازهای بادی -> ترومپت
از سازهای زهی -> سهتار
از سبزی‌ها -> تره
از مذاهب بودایی -> ذن
اسب ترکی -> ات
اندک اندک -> کمکم
با محیط تازه سازگار شدن -> جاافتادن
باب -> در
باز -> اپن
بازداشت گروهی مردم -> بگیربگیر
بر هم زده ورقه‌های بازی -> برزدن
برشته -> تست
برهنه -> پتی
بریدن سر قلم -> قط
بزرگ‌منشی -> نباجرد
بستر -> بالین اپتی
بسیار -> بسا
به گمان انداختن -> ایهام
بهره -> نصیب
بی‌خرد -> دند
بیماری پوستی -> گر
پر کردن درزهای کاشی -> بندکشی
پوست کنده -> رک
پیر -> زال
تفاله -> تخ
تلاش می‌کند تا از شما پیشی بگیرد -> رقیب
جبران کننده گناه -> کفاره
جنگ -> حرب
چالاک -> چست
چرک زخم -> هو
چگونگی -> کیفیت
چهره -> رو
حرکت کرم گونه -> وول
خرچال -> جرد
خوش‌منش -> بشاش
خون -> دم
داخل -> تو
دست عرب -> ید وصدادن
دشمنی -> ضدیت
دشمنی -> کینه
دعوت نشده -> ناخوانده
دمپخت -> کته
دوستی و محبت -> ود
زره رستم -> ببربیان
زنده -> حی
زوبین -> مک
زیارت کنندگان -> زوار
سائل -> گدالپ
سال -> سنه
سنگ جادوگری -> یده
سوی -> زی
سیاه‌رنگ -> ادهم
سیلی -> تس
شهر فارس -> کوار
شکم -> بطن اژد
شیرینی رمضانی -> بامیه
صمغ -> ژد
عالی و برتر -> سوپر
فرمانده -> امیر
قرن -> صده
قطعی برای کتاب -> رحلی
گداختن -> ذوب
لال -> گنگ
لنگه بار -> تنگ
مؤمن -> باایمان
مبدا و اصل چیزی -> چشمه
محافظ چشم -> پلک
محفظه نامه -> پاکت
محل خرید و فروش -> بازار
مقیاس طول -> پاو
مملکت -> مرز و بوم
موی پیشانی -> طره
نادلپسند -> نچسب
ناز و خرام -> لنجوحز
نخست -> اولا
نشان دادن -> ارایه
نوعی عدسی -> کاو
نویسنده بینوایان -> ویکتورهوگو
واحد پول غنا -> سدید
ورزشی با اسب -> چوگان
کاهگل -> ویم
کثیرالاضلاع -> چندبر
کدخدای امروزی -> دهدار
کدر -> مات زببربیان
کشور آمریکای جنوبی -> پرو
کلمه افسوس -> اه
کوه اسپانیا و فرانسه -> پیرنه
یال اسب -> پش
یک ششم چیزی -> دانگ