جواب مرحله 372 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 372 جدولانه یک

جواب مرحله 372 جدولانه یک

آماده شدن -> کمربستن
آنچه مربوط به قوم باشد -> ملیت
ابتدا -> نخست
ابر باران زا -> صیب
ابزار دست سیگاری -> فندک
اجاره بها -> کرا
اداره کننده -> مدیر
ارزش -> اهمیت
از ادات تشبیه -> سا
از ایالات آمریکا -> کارولینای شمالی
از رودهای بین النهرین -> فرات
از شهرهای استان فارس -> فیروزاباد
استخوان سینه -> قص
اصول عقیدتی لنین -> بلشویسم
الوهیت -> خدایی
امر از پاشیدن -> پاش
امیدواریم سنگ روی آن نشوید -> یخ
اندیشه -> سگال
بازدارنده -> ناهی
بالن -> نهنگ
بخش مراقبت از بیماران قلبی -> سی سی یو
برای -> واسه
برجستگی زیر گونه -> لپ
به پایان رسید -> تمت
به هم رسیدن -> پیوستن
به هوش باش -> هان
بی‌دوام -> سست
بیماری ریوی -> سل
بیکاره -> لش
پایتخت چک -> پراگ
پرهیزگار -> تقی
پسندیده، نیکو -> هژبر
پول امارات -> درهم
تابان -> رخشان
تلاش کردن -> تقلا
تکان و جنبش -> سک
جد -> نیا
جمعیت سیاسی کوچک -> گروهک
جواب -> پاسخ
چیره دست -> ماهر
حالت روحی -> مود
حجاب -> ستر
حیله‌گران -> رنود
حیوان باربر -> خر
خارج، بیرون -> لرد
خانواده -> اهل
خیال کننده -> مخیل
دارای رنگ تیره -> شبرنگ
درخت مسواک -> یسر
دریوزه‌گری -> گد
رطوبت -> نم
رغبت -> میل
رها -> ول
زاری -> ناله
زخم -> ریش
زدن قلب -> تپیدن
زمین آماده کشت -> ایش
زنده -> حی
سبب خنک کنندگی -> مبرد
ستمکار -> ظالم
سردار ترک -> ینال
سنگ چاقو تیز کنی -> سان
شاد -> خرم
شخص -> کس
شماره و عدد -> نمره
شهر آذربایجان شرقی -> اهر
شهر محل مقر حکومت -> پایتخت
شهر مرکزی -> خنداب
شهری در انگلستان -> یورک
شکستگی پوسته زمین -> گسل
شکیبا -> خوددار
شیر -> لبن
عدد تنفسی -> شش
عدد قرن -> صد
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست -> مگس
عضو دسته بزه‌کار -> گانگستر
علم اشکال -> هندسه
عنصر فلزی نرم -> سدیم
غیر -> جز
فلز دراز و نازک -> میله
فیل قدیم -> پیل
قرض -> دین
گردیدن -> شدن
گلخن -> تون
لانه زنبور -> خان
مبلغ ناچیز -> پاپاسی
مدت زمان معین -> دوره
مرافعه -> دعوا
مصاحب -> جلیس
مغز کامپیوتر -> سی پی یو
مقابل -> رویاروی
مقیمان -> سکنه
میل کردن -> خوردن
نامبارک -> شوم
نمره عالی -> بیست
نوبت کشیک -> شیفت
نوعی پارچه نازک -> ژرژت
نکوهنده -> لوامه
نیکان -> اخیار
نیکوکار -> خیر
هراس -> هول
همدم -> قرین
وعده دادن -> قولدادن
کاغذ روزنامه -> وب
کالا -> متاع
کفش اسب -> سم
کوبیدن در -> تق
کوک جراح -> بخیه