جواب مرحله 370 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 370 جدولانه یک

جواب مرحله 370 جدولانه یک

آرزومندی -> غرض
آفت گندم -> سن
آلت نخ ریسی -> دوک
آهوی ختن -> اف
ابزار شانه کردن -> برس ستمرگیدن
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> از کوچه رندان
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> بامداد اسلام
اثری از صادق چوبک -> اتما
از روی قصد -> عامدا
از لبنیات -> پنیر
از مواد مخدر -> کراک
اسبی با موهای سرخ و سفید -> چالو
افسانه -> متل
بازی تخته‌ای -> نرد
باشکوه -> فرهمند
بدی -> شر
بدیع -> نو
برادر موسی -> هارون
بلکه -> بل
به دنیا آوردن -> زااغرض
بی‌مو -> کچل
بی‌هوشی -> غش
بینایی -> دید
پایتخت نیجر -> نیامی
پرده دریدن -> هتک
پشته بلند -> تل
پوشش روی چرخ خودرو -> گلگیرل فرع
تازه -> جدید
تاوان نقدی -> جریمه
تفاله -> تخ
تمیزکاری قنات -> لای روبی
تکه پاره -> لت
تیره و تار -> تاریک
جدا کردن خوب از بد -> نقد
جستجو کننده -> جویا
چاقوی آشپزخانه -> کارد
چگونگی حال -> احوال
چله کمان -> زه بخوانی
حرف افسوس -> وای
حرف نهم یونانی -> یتا
خارج فوتبالی -> اوت
دارای اثاثیه -> مبله
در آب فرو رفته -> غرقه
درد چشم -> رمد
درمانگاه -> کلینیک
درو کردن -> نفی
درون -> ضمن
درکه -> سرازیری
دستگاه تنفسی ماهی -> ابشش
دشمن -> عدو
دشمن سرسخت -> لد
رجحان -> فضیلت
رنجور -> بیمار
رود شمال خوزستان -> دز
زن‌بابا -> مادراندر
زنگ کلیسا -> ناقوس
زیرکی -> دهابژس
سخنان مزخرف و بیهوده -> شروور
سرخ‌پوش کریسمس -> بابانویل
سرسرا -> هال
سنجاق بست دار -> سنجاق قفلی
سنگ جادوگری -> یده
سینه‌پهلو -> ذات الریه
شانه -> کت
شتر عرب -> ابل
شعبه -> فرع
شلوار جین -> لی
شهر بوشهر -> دشتی
شهر خوزستان -> هفتکل
شیفتگان -> عشاق
عامل شفا -> دوا
عدد ورزشی -> دو
عید ویتنامی‌ها -> تت
غذای آبکی -> اش
فرمایش -> حکمن
فضای خالی از هوا -> خلا
قرض -> بدهی
قصد -> اهنگ
گرد و گلوله -> غلمبه
گزنده خطرناک -> رتیل
گمراه‌تر -> اضلدی
ماده ظاهرا جامد -> ژل
متخصص در تکنیک و صنعت -> فنی
محصول آب و صابون -> کف
مخالف -> ضد
نرم‌تر -> الین
نشستن تحقیر آمیز -> تمرگیدن
نهایت -> اخرددو
همه را فراگیرنده -> عام
ویتامین جدولی -> کار
کارگردان تعزیه -> تعزیه گردان
کلمه شگفتی -> وه
کنایه از سخن گفتن -> لب ترکردن
یک جزء از کلام -> کلمه