جواب مرحله 369 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 369 جدولانه یک

جواب مرحله 369 جدولانه یک

آفت -> اسیب
آنچه پنهان و پوشیده است -> رمز
اثر آلفونس دوده -> سافو
اثر پرویز قاضی سعید -> چشمها
از ادات تشبیه -> سا
از سازهای بادی -> نیانبان
از سازهای ضربی -> دف
از ظروف آشپزخانه -> تابه
از گزندگان -> ساس
اسکلت اتومبیل -> شاسی
امر از آمدن -> بیا
بدهکار -> وامی
بزرگترین شهر اکوادور -> گوایاکیل
بسیار چابک -> تیزپا
به دنیا آوردن -> زا
بی بند و بار -> ول
بی‌پرده -> رک
بیبهرگی -> محرومیت
بیچارگی -> فروماندگی
بیش از حد بیان -> زاید الوصف
پایانه مسافربری -> ترمینال
پیشگاه -> درگاه
تاخت اسب -> تگ
تازه -> نو
ترس -> شکه
تصدیق ایتالیایی -> سی
توجه داشتن -> اعتنا
تکان خوردن -> لرزیدن
تیره -> کدر
جام معروف -> جم
جانور بیابانی -> وحش
جای عبور -> ممر
حدس -> گمانه
حرف نهم یونانی -> یتا
حکومت اشراف و اعیان -> اریستوکراسی
خوک وحشی -> ساد
دارای بوی خوش -> عطراگین
دانه خوشبو -> هل
در درون چیزی قرار دارد -> تویی
درودگر -> نجار
دریافت سخن از حرکت لب‌ها -> لب خوانی
دشنام -> ناسزا
دور دهان -> نس
دیرینگی -> ازلیت
رایگان -> زب
رجحان -> برتری
رخت -> لباس
رطوبت -> نم
رود فرانسه -> رن
روزنامه -> ژورنال
زبردستی -> ید طولی
زمین دور از آب -> لیا
سازمان تبهکاری -> مافیا
سالخورده -> مسن
سبز مایل به زرد -> زیتونی
سپس -> بعد
سپیدموی -> زال
سخت و شدید -> قسی
سران -> روسا
سرخ نیمرنگ -> الا
شادی -> طرب
شعری که قافیه و ردیف دارد -> مردف
شعله‌ور -> ملتهب
شهر استان گیلان -> سیاهکل
شهری در ایالات متحده -> کلم بوس
عدد فوتبالی -> یازده
عظیم‌الجثه -> یغر
عید میلاد مسیح -> نویل
فرود آمدن بر زمین -> سقوط
فلز گرانبها -> طلا
فیلمی با بازی حسین پناهی -> گال
قاعده -> هنجار
گریبان -> یقه
گندم گون -> اسمر
گوشت بریان -> قورمه
گیاهی خاردار -> یز
لازم -> حتم
مازاد -> علاوه
مالدار -> بای
ماهی کنسروی -> تن
محکم -> قرص
مستقیم -> یکراست
مسن -> بزرگسال
معمولا با پلو خورده می‌شود -> خورش
ملایمت -> نرمی
موضوع انشا -> تم
نااستوار -> لق
نادان -> غت
نرم افزار موبایل -> اپ
نسل -> سلاله
نقش هنری -> رل
هشدار -> اخطار
هنگام خواب بر روی خود کشند -> روانداز
واحد پول قطر -> ریال
واحد پول ویتنام -> دونگ
واحدی برای شمارش کتاب -> مجلد
کتاب آداب فال گرفتن -> فالنامه
کتاب مجتهد -> رساله
کفش ستور -> نعل
کمی، نقصان -> افت
کهنه و دیرینه -> مزمن
کوبیدن در -> دق
کوشا -> فعال