جواب مرحله 366 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 366 جدولانه یک

جواب مرحله 366 جدولانه یک

آزمایش لباس -> پرو
آشفته و مضطرب -> سراسیمه
آموزش نت خوانی -> ارف
از دیدنی‌های شیراز -> ارامگاه حافظ
اصل هر چیز -> ام
انتهای روده کور -> اپاندیس
بخشندگی -> سخا
بدی -> شر
بزدل -> ترسو
بزرگی -> جلال
بیماری زردی -> یرقان
پارسایی -> زهد
پاسخ منفی -> نه
پیامبران -> رسل
پیشوای زرتشتی -> مغ
تئوریسین -> نظریه پرداز
تشک ماوس -> پد
تنبل جالیزی -> کدو
تهیه کردن -> تدارک
تکرار حرف -> ظظو
جاده آهنی -> ریل هجاریر پد
چاقی -> فربهی
چشمداشت -> ارزو
حرف انتخاب -> یا
حرف دهن کجی -> یی
حرف نداری -> بی
حشره آفت مزارع -> ملخ
حشره قطاری -> هزارپا
خاندان -> الواد کوه
خرده سنگ -> شنر
خنک کننده تابستانی -> کولر
دانه خوشبو -> هل
دانه نهانزا -> هاگ
دختر لری -> دت
درخت انگور -> مو
دریافتن -> حس
رأس -> سر
رشته کوه آمریکا -> راکی
رفیق مشهدی -> یرهختر
رمانی مشهور از جک لندن -> سپید دندان
روان -> جاری رپد
رود اروپایی -> رن
روز انگلیسی -> دی
رییس قبیله -> ایلخان
زندان پرنده‌ها -> قفس
سال گذشته -> پار
سران -> روسا
شاعر قرن ششم -> انوری مسه
شاگرد مغازه -> پادو
شعر عاشقانه گفتن -> غزل سرایی
شلوار لی -> جین
شمارش -> عد
شهر فارس -> شیراز
شهر کرمانشاه -> سنقر
شکل، صورت -> فرم
صوت اندوه -> اهوخه
ضربه سر -> هد
طعنه زدن -> کنایه
عدد خیطی -> سه
علم پزشکی -> طب
غذای شب -> شام
قلب قرآن -> یس
قله زاگرس -> دنا
گروه انسانی -> جامعه
گروه سواران -> خیل
گریزگاه -> مفر
گونه و نوع -> صنف کفرم
گوهر بی‌همتا -> یتیمه
گیاهی ریشه‌ای و خوراکی -> شلغم
لقب حافظ -> لسان الغیب
لوس -> ننر
ماش سبز -> منحالج
مخفف شاه -> شه
مرتبط -> وابسته
مرجع مطالعاتی -> رفرنس
مرطوب -> تر
مرکز چهارمحال بختیاری -> شهرکرد
مرکز سنگال -> داکار
مزین و آراسته -> نگارین
موافق و بی‌ریا -> یک دله پننر
مکان -> جا
نشان افتخار -> مدال
نشانه حاصل مصدر -> گی
نفس -> دم
نگاه خیره -> زل
نوعی بیماری عصبی -> تشنج
نوعی چربی بد در خون -> تریگلیسرید
نیمه دیوانه -> خل
همدم -> مونس
همراه خرج -> برج
وای به روزی که بگندد -> نمکو
وسیله نوشتن -> قلم
کاذب -> دروغی
کارگاه بافندگی -> هف
کارمند -> شاغل
کالا -> اروس
کمان تیراندازی -> شیو
کنایه از آمریکا -> ینگه دنیا
یکدنده -> لج