جواب مرحله 365 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 365 جدولانه یک

جواب مرحله 365 جدولانه یک

آب قابل نوشیدن -> شرب
آب مروارید -> تم
آشیانه مرغ -> عش
آواز اسب -> شیهه
اثر آگاتا کریستی -> دخترسوم
اثر برتولت برشت -> اوای طبل در شب
اثر رجب علی اعتمادی -> گل تیتی
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی -> شوخی شعرا
اثری از ویکتور هوگو -> نود و سه
ادب آموختن -> تادب
از آلیاژهای آهن -> چدن
از حروف الفبا -> نون
از سلاح‌های سنگین -> توپ
از سوره‌ها -> طه
از شهرهای استان فارس -> فراشبند
اسب ترکی -> ات
استان و مرکزش -> بوشهر
استوانه موتور -> سیلندر
با دو دست و دو پا -> چارچنگولی
بازرس -> مفتش
باطل شدن -> هدر
باطل کردن -> لغو
بچه‌ها -> اولاد
بدی -> شر
برادر موسی -> هارون
برهنه -> رت
بستگی -> ربط
به دنیا آوردن -> زا
بی قید و بند -> ازاد
پایتخت سوئیس -> برن
پایداری -> دوام
پرستار -> نرس
پسوند راننده -> ران
پشت -> کول
تار عنکبوت -> کرو
تازه و پرطراوت -> تر
ترک خفیف استخوان -> مو
تندر -> رعد
ثبات -> استواری
جامه پوشیدنی -> ملبس
جانور -> حیوان
چالاکی -> چستی
حایل میان دو چیز -> حد
حجم فرعونی -> هرم
حرف درد -> اوخ
حلمه ناگهانی در شب -> شبیخون
حیله و مکر -> دسیسه
خشک -> یابس
داستان -> فسانه
دور دهان -> نس
دیگ دهان گشاد -> تیان
ذوب کردن -> گداختن
راز -> سر
راز -> لو
راه -> طریق
ریزه -> ذره
زد و خورد -> دعوا
زر -> طلا
زیرکی -> رندی
سریالی به کارگردانی مهران مدیری در دهه هشتاد -> نقطه چین
سلامت هم معنی می‌دهد -> درستی
سلطان -> شاه
سهل‌انگار -> لاقید
سهو -> خطا
سوره زنان -> نسا
سیلی -> تس
شادمان -> خشنود
شتر در آن پنبه دانه می‌بیند -> خواب
شل شدن -> لقشدن
شهر آذربایجان شرقی -> مرند
شهر اصفهان -> کاشان
شهر گلستان -> گنبدکاووس
شهر مازندران -> سوادکوه
شهری در فرانسه -> لیون
صورت و شکل -> نقش
طول عمر -> سن
عقرب زرد زهرآگین -> جراره
فرومایه -> رذل
قوای مدرکه -> حواس
قورباغه درختی -> وک
لنگ و ناقص راه رفتن -> شلیدن
لیز -> لغزان
مادر عرب -> ام
مرغابی -> بط
مسیحی -> ترسا
ممکن است -> شاید
ناپسند -> بد
نسخه خطی یک اثر -> دست نویس
نه بی‌ادب -> نچ
نوشابه الکلی روسی -> ودکا
نوگرا -> مدرنیست
هر یک از یاران عیسی مسیح -> حواری
همراه پوچ -> هیچ
همراه چفت -> بست
همواره -> همیشه
وسط -> مابین
وسیله دفاعی گاو -> شاخ
وسیله‌ای برای خواب راحت -> پشه بند
کاری برای پایین آوردن دمای بیمار -> پاشویه
کاکل اسب -> فش
کتاب مقدس اسلام -> قران
کتف -> خا
کنایه از تسلیم شدن -> زانوزدن