جواب مرحله 362 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 362 جدولانه یک

جواب مرحله 362 جدولانه یک

آب جامد -> یخ
آماده شدن خمیر -> ورامدن
اثر جرج برنارد شاو -> بشر و فوق بشر
اثر گی دو موپاسان -> لبخند بخت
از جنس چوب -> چوبین
از سوره‌ها -> جن
از ماه‌های سریانی -> ایار
استواری -> صلابت
اندکی، کمی -> لختی
باریک‌بین -> نکته سنج
بدگویی کردن -> هجا
بدمنظری -> زشتی
برای روزنامه کار می‌کند -> خبرنگار
بند چرمی -> تسمه
بنده زرخرید -> قن
بی‌درنگ -> فوری
بی‌مو -> کچل
بی‌نیاز -> صمد
بیان مطلب با احترام -> عرض
بیچاره و خسته -> زله
پاره آتش -> سینجر
پاکی -> قدسم
پایان -> خاتمه
تابلویی از جیمز مک نیل ویسلر -> مادر ویسلر
تصدیق انگلیسی -> یس
تمدنی قدیمی -> اشور
ته‌ها -> اعماق
تیر کوتاه -> زج
جایز -> روا
جنگجوی ژاپنی -> سامورایی
چند شریک -> شرکا
چندین جن -> اجنه
حرف درد -> اخ
حقی در سازمان ملل -> وتو
حیوان باربر -> خر
خرس عرب -> دب
خواندن کسی به مراسمی -> دعوت
خواهر -> اخت
خوف‌انگیر -> هراسناک
در آغاز -> بدوا
در بزرگ -> درب
دروغ بستن -> به تانسقن
دیو -> پتیاره
رود پرآب ایران -> کارون
رود فرانسه -> رن
رودی در سیبری -> لنا
روز گذشته -> دی
زمستان -> شتار
سلاح انفجاری -> بمب
سوسمار -> ضب
شامه‌نواز -> بو
شعله آتش -> لهب
شهد -> نوش
شهر آذربایجان غربی -> ماکو
شهر ایلام -> مهران
شهر تهران -> ری
شهر کردستان -> کامیاران
شهری در ایالات متحده -> دنور
شیار لوله تفنگ -> خان
صاحب -> ذی
صفتی برای چای -> دبش
طرز سخن گفتن -> لهجه
طلا -> زرا
فرومایه -> خس
فیلمی با بازی هدیه تهرانی -> دست های الوده
قرض از بانک -> وامخ خبرنگار
گربه عرب -> هر
گرد کردن -> جمع
گمراه‌تر -> اضل
گوارش -> هضمرخ
گودال و مغاک -> لان
مادربزرگ -> ننه درن
مثل و مانند -> نمونه ددبش
مجموعه -> ست اعرض
مدت زمان معین -> دوره
مذکر -> نر
مسابقات ورزشی منظم -> لیگ
معاون هیتلر -> هس
نام ترکی -> اد
نخستین انسان -> ادم
نژادی از نژادهای اسلاو -> روس
نوشیدن -> شرب
نویسنده «اشک و سرنوشت» -> مهرداد اوستا
نیستی -> فنا
هدایت کردن خودرو -> راندن
همراه عروس -> ینگه
هواپیما -> طیاره
کشنده بی‌صدا -> سمرشماری
کشور آفریقایی -> غنارذخ
کلمه افسوس -> اه
کلمه شگفتی -> وه
کهنه و قدیمی -> دیرین
کوروش فرانسوی -> سیروس
کوهی -> جبلی
یک دفعه -> یکبار