جواب مرحله 360 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 360 جدولانه یک

جواب مرحله 360 جدولانه یک

آتش برافروخته -> نایره
اثر آلودگی -> لکه
اثر احمد محمود -> همسایه ها
اثر امیر عشیری -> جلاد پاریس
از پیامبران -> هود
از جنس نر -> نرینه
از حروف یونانی -> یتا
از شهرهای استان ایلام -> دره شهر
از گازها -> ازن
از ماه‌های سریانی -> ایار
اسب اصیل و خوب -> یکران
اسباب‌ها -> ادوات
افترا -> تهمت
افسر -> تاج
افسر ارشد در ارتش -> ژنرال
الفبای موسیقی -> نت
امر از آمدن -> بیا
انعکاس -> بازتاب
بالاتر از آن رنگی نیست -> سیاه
بالاتر از سرگرد -> سرهنگ
بخشی از مغز -> مخ
بخیه خیاطان -> کن
برهنه -> ورت
بستوه -> زله
بغل -> بر
بلدرچین -> وشم
بیماری عفونی و همه‌گیر -> وبا
پایتخت عراق -> بغداد
پر -> لبریز
پسوند پیدا کننده -> یاب
پنجه انسان -> چنگ
پنکه -> بادبزن
پیچیدن -> برتافتن
پیشکش -> هدیه
تباه شدن -> نتر
ترک‌بند -> فتراک
تصفیه -> پالش
تیر کشتی -> دکل
ثبت ارتعاشات زمین لرزه -> زلزله نگاری
جای دادن -> گنجاندن
جزیره جنوبی -> کیش
جعبه مقوایی -> کارتن
حرف پیروزی -> وی
حرف ششم یونانی -> زتا
حرکات موزون -> رقص
حریفان -> رقبا
خداوند -> رب
خط تصویری مصریان‌باستان -> هیروگلیف
خواری -> ذلت
خوب -> نغز
دارای شانه‌های پهن -> چهارشانه
دروازه‌بان فوتبال -> گلر
دریاها -> بحور
دمپخت -> کته
دوبین -> لوچ
دیوار -> جدار
راحتی -> اسایش
راه -> طریق
رستنی بدون گل و ریشه -> خزه
روده کوچک -> نال
رودی در سیبری -> لنا
ستون خیمه -> دیرک
سربازی -> خدمت
سه کیلو گرم -> من
سهل -> اسان
شراب انگوری -> می
شهر اردبیل -> نمین
شهر استان خوزستان -> باوی
شهر مازندران -> نکا
شهر همدان -> اسداباد
صد سال -> قرن
طبیعت -> نهاد
طلوع کردن -> افتاب زدن
عدد خیطی -> سه
غذای آبکی -> اش
فالگیر -> رمال
فالگیر -> کاهن
فراری -> گریزپا
قرن -> سده
گاهی با بارش گم می‌شود -> شتر
گربه عرب -> هر
مؤلف لغت‌نامه -> دهخدا
مأمور اجرا -> اردل
مأمور سانسور -> سانسورچی
مالک -> ذا
ماهی کنسروی -> تن
محضر -> دفترخانه
مخترع تلفن -> بل
مرده -> میت
مزه دهان جمع کن -> گس
میدان -> صحن
میوه باب گلو -> هلو
ناتوانی -> سستی
نصف زمین -> نیمکره
نقره گداخته -> سبیکه
نواق موسیقی -> چر
نوشتن با کامپیوتر -> تایپ
هزینه -> هزینه
همراه بی‌داد -> داد
کلمه افسوس -> اه
کلمه شگفتی -> وه
کم پهنا بودن -> باریکی
کندن علف‌‌های هرز -> وجین
کیف مسافرتی -> ساک
یار بیل -> کلنگ

powerbank