جواب مرحله 359 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 359 جدولانه یک

جواب مرحله 359 جدولانه یک

آب ترکی -> سو
آدم بدقلق -> نرو
آرام و بی دغدغه -> ریلکس
آرایشگر سینمایی -> گریمور
آرزومند -> امیدوار
آقای اسپانیایی -> دن
اثر رجب علی اعتمادی -> گورپریا
از ایالات آمریکا -> دیترویت
از چاشنی‌ها -> سس
از سلاح‌های سرد -> خنجر
از شهرهای اردبیل -> نیر
از مواد مخدر -> تریاک
اسب ترکی -> ات
اطلاعیه حزبی -> بیانیه
الوهیت -> خدایی
بسیار کوچک -> ریز
بنیان -> پی
بی صدا می‌کشد -> سل
بی‌نیازی -> استغنا
پوشیده -> پنهان
توجه کردن -> رویاوردن
جامعه خواهی -> سوسیالیسم
جای پا -> اثر
جلای پارچه -> اهار
چندین وکیل -> وکلا
چکیدن آب -> رش
حالی کردن -> تفهیم
حرف پیروزی -> وی
حرف هشتم یونانی -> تتا
حسن کلام -> ترتیل
خاطرنشان -> یاداور
خوشی و نشاط -> ذوق
خوشی‌ها -> لذات
داماد -> ختن
درخت زبان گنجشک -> ون
دروغ -> کذب
دروغ شمردن -> تکذیب
دروغگو -> کذاب
دمای کم -> سرد
دوم -> ثانیا
دیوار کوتاه -> نرا
راه رفتن کودکانه -> تاتی
رسم و عادت -> ایین
رطوبت -> نم
رقص آمریکای جنوبی -> رومبا
رهن -> گرو
ریسمان -> رسن
زبانی در افغانستان -> پشتو
زمستان -> شتا
سازگاری و سنخیت -> تناسب
سازگان -> ارکستر
ستیز -> جنگ
سرشت -> خو
سزاوار نیست -> ناشایست
شهادت -> گواهی
شهر رازی -> ری
شهری در سیستان و بلوچستان -> زهک
ظاهر و باطنش یکی است -> یکرو
عالی، برتر -> تاپ
فرومایه -> ناکس
قاطر -> استر
گزنده خطرناک -> رتیل
گفتار -> قیل
گمراهی -> غی
گوینده -> راوی
مانند مردم عادی -> عامیانه
مرگ ندارد -> لایموت
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
مصر -> سمج
معبر -> گذر
مناسب -> درخور
نام ترکی -> اد
نامشروع زمین تصرف می‌کند -> زمین خوار
نمونه با ابعاد کوچک -> ماکت
نمک اسید استیک -> استات
نویسنده دراکولا -> براماستوکر
نویسنده همای و همایون -> خواجوی کرمانی
نیرنگ باز -> حیله گر
نیروی باطنی تشخیص خوب از بد -> وجدان
نیکو -> خوب
هراس -> ترس
همسایگی -> جوار
هوشیار -> ذکی
واقعه -> رویداد
ویرایش -> ادیت
کاهش -> افت
کشور آفریقایی -> جمهوری رواندا
کشور اروپایی -> لتونی

powerbank