جواب مرحله 358 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 358 جدولانه یک

جواب مرحله 358 جدولانه یک

آتشفشان ایتالیا -> اتنا
آستانه در -> عتبه
آنچه به وعده فروخته شود -> نسیه
اثر شهره وکیلی -> سبک باران ساحل ها
اثر ماکسیم گورگی -> یک اعتراف
از بین رفتن -> زوال
از جنس چوب -> چوبین
از درندگان -> ببر
از شاهان پیشدادی -> جم
از شهرهای استان یزد -> حمیدیا
از صور فلکی -> سنبله
از لبنیات -> شیر
از مذاهب بودایی -> ذن
اعتبار، تضمین -> پشتوانه
بار -> محموله
بالاپوش -> ردا
بالای فرنگی -> اپ
بجای آوردن -> تبین
برگزیده -> نخبه
بسیار -> فاحش
به طور همیشگی -> ابدالدهر
بی‌زبان -> لال
بیرونی‌ترین بخش پوست گیاهان -> بشره
پایتخت سیمی -> کابل
پدید آمدن -> تجلی
پذیرفته نشدن -> ردشدن
پرچم -> درفش
پرسش از تعداد -> چند
پرسش از مکان -> کو
پرنده زیبا -> قو
پهلوان -> یل
تاجریزی -> لما
تاخت و تاز -> یورش
تبار -> ایل
تقلب کردن -> جعل
تکنوازی -> سلو
ثروت -> مایه
جوش خمیر -> وز
جوش مخصوص ظروف مسی -> لحیم
چرم دباغی شده -> ادیم
حرف نهم یونانی -> یتا
خدمتکاران -> خدم
خراب -> ویران
خوشحالی و شادی -> دنه
داد -> عدل
درآمد -> عایدی
درخت زبان گنجشک -> ون
درخت صنوبر -> گیز
دست نخورده -> بکر
دلخواه‌تر -> اشهی
دندان فیل -> عاج
دیوار کوتاه -> نرا
راه شاعرانه -> ره
روسری -> سربند
رویارویی -> تقابل
زهرآگین -> سمی
ستاره -> اختر
سخن دو پهلو -> بودار
سخن گفتن -> لب تر کردن
سستی -> رخوت
سنبل کوهی -> فو
شانه و کتف -> کت
شگفتا -> عجبا
شهری در خراسان رضوی -> تایباد
صوری -> ظاهری
طرف -> ور
ظرف سوراخ -> ابکش
عدد -> نمره
عدد ماه -> سی
عقاب -> دال
قطعی برای کتاب -> جیبی
قورباغه -> غوک
گاوچران آمریکایی -> کابوی
گرفتگی -> گیر
گروه مردم -> ملا
گستاخ -> جری
لاغر -> هزیل
مجهول -> ناشناخته
محل علف خوردن چهارپایان -> چراگاه
مهیا -> کمربسته
میزبان هم معنی می‌دهد -> صاحب خانه
میوه‌ای گوشتی و آبدار -> هلو
نام ترکی -> اد
نامدارتر -> اشهر
نوعی یقه -> ارو
همه -> کلا
هیاهو -> علم شنگه
کتف و شانه -> خا
کلاه الف -> مد
کنار -> لبه
کنج -> زاویه
کولی -> غربتی
یار همایون -> همای

powerbank