جواب مرحله 351 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 351 جدولانه یک

جواب مرحله 351 جدولانه یک

آب مروارید -> تم
آغشته کردن -> الودن
آفتاب -> هور
ابزار داوری -> سوت
اثر پا -> رد
اثر عبدالحسین صنعتی زاده -> نادر فاتح دهلی
اثری از نیما یوشیج -> کندوهای شکسته
از استان‌ها -> مرکزی
از اقوام ترکمن -> یموت
از دنیا رفتن -> مردن
از گل‌ها -> نرگس
اطلس -> کرپ
باعث گرفتاری و ماندگی -> دامنگیر
بدنامی -> ننگ
بر خلاف عدالت -> ناحق
برانگیخته شدن -> هیجان
برای یادبود به کسی دهند -> یادگار
بزنگاه -> کمین
بسیار تشنه بودن -> له له زدن
به پایان رسیدن -> سرامدن
بهانه جویی -> نق
بی‌میلی -> کراهت
بیان کننده -> حاکی
پشیمانی -> ندامت
پشیمانی -> ندم
پنبه پاک نکرده -> وش
پوست -> قشر
پیشخدمت رستوران‌ها -> گارسون
تاج خورشید -> کرونا
تازه -> نوین
تازه و پرطراوت -> تر
تسریع کننده واکنش‌شیمیایی -> کاتالیزور
تغییر دادن فاصله کانونی عدسی در دوربین -> زوم
تکان و جنبش -> وول
جای عبور -> ممر
جزیره‌ کهن دریای خزر -> ابسکون
حرف نفی -> نه
خوش گذران -> تن پرور
درختی جنگلی -> توی
دشمن سرسخت -> لد
دور دهان -> نس
دوستی و محبت -> ود
دید -> نگاه
راه رفتن در حالت مستی -> تلوتلو
روحانی یهودی -> خاخام
رودی در سیبری -> لنا
ریسمان -> رسن
ساز زهی هندی -> سیتار
ساقط کردن حکومت با نیروی نظامی -> کودتا
سر -> کله
سرو کوهی -> ورس
سزاوار -> زیبنده
سمی -> زهراگین
سنگدلی -> قساوت
شهر آذربایجان شرقی -> اهر
شهر فارس -> کوار
شهری در اسپانیا -> ساراگوسا
شکستن -> کسر
صفت سیب زمینی -> بیرگ
ضربه ناگهانی -> شوک
طلاکاری شده -> زرکوب
عدد ورزشی -> دو
عمود آهنین -> گرز
غم و اندوه -> هم
غنیمت جنگی -> فی
قسمتی از عمر با آن می‌گذرد -> خواب
گربه عرب -> هر
گرفتنی مسلمانان -> روزه
گیتی -> جهان
ماشین -> خودرو
ماهی هزار کیلویی -> تن
متولی وقف -> قیم
مصون -> ایمن
معالجه کردن با مهندسی ژنتیک -> ژندرمانی
مقررات دعاوی کیفری -> ایین دادرسی
ملخ دریایی -> قمرون
من را -> مرا
مورچه -> مور
مکتوبات و نامه‌ها -> رسایل
ناگهان -> یکهو
هدف سوهان کردن -> تیزکردن
هسته انگور -> تکز
کباب شده -> بریان
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کشوری در آمریکای جنوبی -> اکوادور
کشوری در آمریکای شمالی -> هاییتی
کم -> قلیل
یک عدد -> یکی