جواب مرحله 350 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 350 جدولانه یک

جواب مرحله 350 جدولانه یک

آز -> حرص
آزار دهنده پدر و مادر -> عاق
ابزار درو -> داس
اثر اسماعیل فصیح -> گردابی چنین حایل
اثر پا -> رد
اثر فهیمه رحیمی -> پریا
اثری از پرویز قاضی سعید -> قتلسوم
اجازه -> رخصت
اجسامی سخت و هادی الکتریسیته -> فلز
از چه نوع -> چگونه
از مذاهب بودایی -> ذن
از نرم‌تنان -> راب
اسب سرخ و سفید -> چال
انجام دهنده -> مرتکب
با دلیل آورده شده -> مدلل
بالا آمدن آب دریا -> مد
بالا بودن دمای بدن -> تب
بالاترین مرتبه چیزی -> کمال
برهنه -> ورت
بسته شده -> مسدود
بسیار خوب -> دبش
به صورت جسم در آمده -> مجسم
بیگانگان -> اغیار
پاک -> تمیز
پست، حقیر -> رکیک
پسین -> اخری
پنهانی -> دزدکی
جان‌ها -> نفوس
جذاب -> گیرا
چشمداشت -> امید
چیز -> شی
حیوانی با حافظه خوب -> فیل
خلاص -> رها
در عمل -> عملا
درخت صنوبر -> گیز
درست به اندازه -> مک
درون -> تو
دستگاه فتوکوپی -> زیراکس
دهش -> بخشش
دو دل شدن -> ریب
دویدن اسب -> تاخت
دیاستاز -> انزیم
دین داشتن -> تدین
روپوش -> مانتو
زمین دور از آب -> لیا
سخت کردن -> تشدید
سرو کوهی -> ورس
سروده‌های زردشت -> گات
سستی -> رخوت
سوراخ کوه -> غار
شاخ جانور -> شغ
شش -> ریه
شهری در استان بوشهر -> گناوه
شکم‌بند طبی -> گن
صحبت دوستانه -> چت
صحیح‌العمل -> درستکار
عبودیت -> رق
علاوه بر این -> دیگر
فدراسیون جهانی کشتی -> فیلا
فرایندی در کمک به شخص آسیب دیده -> توانبخشی
فرش بزرگ -> قالی
قسمت برآمده استخوان پا -> قوزک
گرد و گلوله و درشت -> غلمبه
گرد و کره مانند -> کروی
گریبان -> یقه
گشودن معما -> حلکردن
گل بی آن نشود -> خار
گور -> قبر
گوسفند ماده -> میش
گیاهی خاردار -> یز
لطیفه‌ها -> هزلیات
مخزن -> دپو
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
ملاح -> دریانورد
ملون -> رنگین
میز کوچک -> عسلی
نابود کننده -> مهلک
نزولی -> قهقرایی
نصف چهره -> نیمرخ
نوشیدنی پرطرفدار -> چای
نوعی حربه دسته‌دار -> دهره
نوید -> وعده
نیک اختر -> بیداربخت
هواپیمای عجول -> جت
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
کاغذ مومی -> استنسیل
کتف و شانه -> خا
کشوری در آمریکای شمالی -> سنتلوسیا
کشوری در شرق آسیا -> کره شمالی
کوبیدن در -> تق
کوچک -> ریز
یادداشت -> نت
یار صندلی -> میز