جواب مرحله 16 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 16 جدولانه یک

جواب مرحله 16 جدولانه یک

آبادکردن -> عامر
آدم کشی -> قتل
آواز خواندن -> مترنم
اعتراف -> اقرار
تنگه جنوبی -> هرمز
خسارت -> ضرر
سوقات اصفهان -> گز
علامت تجاری -> انگ
مته برقی -> درل