جواب مرحله 348 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 348 جدولانه یک

جواب مرحله 348 جدولانه یک

آرنج -> وارن
آسیب و بلا -> افت
آهوی کوهی -> کل
ابر نزدیک زمین -> مه
ابزار دفاعی گاو -> شاخ
ابزار نقاشی -> کاردک
اثر اسماعیل فصیح -> درد سیاوش
اثر شهره وکیلی -> چه زود دیر شد
از حروف الفبا -> شین
از شهرستان‌های آذربایجان شرقی -> چاراوی ماق
از عناصر اربعه -> باد
اعلامیه -> منشور
انترن -> کارورز
انجام عملیات بر روی داده‌ها -> پردازش
اندک -> کم
ایلچیان -> سفرا
اینک -> کنون
باب روز -> مد
بدخوی -> کج خلق
بدی -> شر
برجای بودن -> رکود
بسیار مهربان -> ودود
به خاک سپردن -> دفن
به راستی -> الحق
به کاری رضایت دادن -> تندر دادن
بهره گرفتن -> کاربرد
بی خرد و نادان -> دند
بی‌هوشی -> کما
بیلچه همراه جارو -> خاک انداز
پایان -> ختام
پایین آمدن -> نزول کردن
پسوند طی کننده -> نورد
تن‌پوش -> پیراهن
تیر -> ناوک
تیردان -> کیش
جامه آخرت -> کفن
جملگی -> همه
جنس را کمتر از وزنش می‌فروشد -> کم فروش
جوان شدن -> فتا
جوش خمیر -> وز
چکیدن آب -> رش
چیستان -> بردک
حجام -> سرشو
حقیقت هر چیز -> ذات
خود را به بیماری زدن -> تمارض
خوشحالی -> دنه
دارای جرأت انجام کار -> باجربزه
درخت زبان گنجشک -> ون
درس‌ها -> دروس
درگیری -> زد و خورد
دست مالیدن -> مس
دسته تفنگ -> قنداق
دشمن سرسخت -> لد
دفترچه مشخصات -> شناسنامه
دوازده ماه -> سال
راز -> سر
راهنمایی -> هدایت
رنجور -> ازرده
رود آرام شولوخوف! -> دن
روز -> یوم
ریسمان -> کمند
زینت و آرایش -> بزک
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
سپاسگزار -> شاکر
سرای مهر و محبت -> دل
سرزنش -> سرکوفت
سرسرای بزرگ -> لابی
سمبل ممانعت -> سد
سوره مردم -> ناس
شادمان -> سرخوش
شهر گیلان -> فومن
شهر نفتی عراق -> کرکوک
طریقه -> نحو
عادب -> داب
عدد تنفسی -> شش
عرق گل محمدی -> گلاب
عید ویتنامی‌ها -> تت
فاخته -> قمری
فاخته -> ورش
فرو گذاشتن -> اهمال
فلز نوک تیز سر نیزه -> پیکان
قصد کردن -> همت
قلعه کوچک -> ارگ
گذشتن -> ردشدن
گمراهی -> ضل
گنج -> کنز
گوشت بریان -> کباب
لشکر -> جند
مجاز از شخص شجاع و دلیر -> مرد
مجلس -> انجمن
مجلس بزرگان -> سنا
مدرس دانشگاه -> استاد
مفرغ -> برنز
ممنوع‌الورود -> قرق
مورچه ریز -> ذر
نزدیکی -> قرب
نغمه پرداز -> سراینده
نوعی عفونت سیستم تنفسی -> سرخک
نوعی یقه -> ارو
نویسنده طاعون -> البرکامو
نیرو و شجاعت -> باس
نیرومند -> قوی
واحد پول چین -> یوان
کتاب مقدس هندوان -> ودا
یاری -> کمک