جواب مرحله 347 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 347 جدولانه یک

جواب مرحله 347 جدولانه یک

آروغ -> رغ
آری -> بلی
آسیب -> اک
آفت گندم -> سن
آهن صنعتی -> تیراهن
اثر الکساندر پوشکین -> کولی ها
اثر پرویز قاضی سعید -> میکیاسپیلن
اثری از لئو تولستوی -> سوناتکرویتزر
از اقوام ترکمن -> یموت
از حالات ماده -> گاز
از حبوبات -> ماش
از حروف یونانی -> یتا
از سازهای ضربی -> طبل
از مزه‌های لیمو -> ترش
از کارکنان بهداشت -> بهدار
استوار شدن -> تاکد
افراطی -> تندرو
امیر قبیله بزرگ -> بگ
بازگشت صوت -> اکو
باقی مانده -> پسمانده
بدکار -> شریر
بزرگ شدن غده تیروئید -> گواتر
به اتفاق -> همراه
بوی پشم سوخته -> کز
بی‌جان -> موات
پاکیزه -> طیب
پایتخت اتریش -> وین
پایتخت ساحل عاج -> یاموسوکرو
پرتاب کردن -> رمی
پرچمدار -> بیرقدار
پرداخت عکس -> رتوش
پرهیزکاری -> تقا
پیچ و تاب -> تاو
پیشنهاد دادن -> طرح دادن
تازگی -> طراوت
تازه و پرطراوت -> تر
تیره -> ظلمانی
جارچی -> منادی
جراحت کودکانه -> اوخ
چشمه‌ای در لرستان -> نایی
چغندر پخته -> لبو
حق ناشناس -> ناشکر
حمال -> باربر
داخل -> تو
در هم آمیخته -> قاتی پاتی
در یک لحظه -> انا
دست عرب -> ید
دو چوب موازی ژیمناستیک -> پارالل
دود کردن -> دخ
رنگ -> فام
روشن و زلال -> صاف
روی و رخساره -> خد
زاهد -> پارسا
زیاد -> بسیار
ساز دو مضرابی -> سنتور
سیم و زر قلب -> ماخ
شتر بی کوهان -> لاما
شهری در استان ایلام -> ابدانان
شوینده -> غسال
ضمیر وزنی -> من
طعام -> خورد
عقب -> دنبال
علف خشک -> کاه
علم مطالعه تغییرات جوی -> هواشناسی
فتیله چراغ -> کنه
فرهیختن -> ادبکردن
گرو گذاشته شده -> مرهون
گواه -> شاهد
گواهی نامه تحصیلی -> دیپلم
گیاه دارویی معطر -> زیره
لایحه‌ها -> لوایح
مباشر -> وکیل
مذکر -> نر
مرد پر ریش -> ریشو
مرغ حق -> شب اویز
مظهر لاغری -> نی
مقابل تلخی -> شیرینی
مولد برق -> ژنراتور
می -> شراب
نام خدا در تورات -> یهوه
نوعی پارچه کشباف -> تریکو
واحد پول آنگولا -> کوانزا
وحشی -> دد
کار کردن برای کسی به قصد کمک -> خدمت
کاشی بدون لبه تیز -> نبشی
کشت به امید باران -> دیم
کشتی جنگی تندرو -> ناوشکن
کشور آسیایی -> تایوان