جواب مرحله 340 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 340 جدولانه یک

جواب مرحله 340 جدولانه یک

آستانه -> درگاه
اثر امیر عشیری -> سیاه خان
اثر جمال‌زاده -> خاک و ادم
اثر دافنه دوموریه -> سپربلا
ارتعاش -> لرزش
از دوران زمین‌شناسی -> کرتاسه
از گیاهان دارویی و معطر -> زیره
از مشتقات نفت -> قیر
افزونی -> زیاده
اقوام -> طوایف
النگو -> دستبند
امپراطور صحرا -> شتر
برجستگی ته کفش -> اج
بسیار سرد شدن -> یخ کردن
به آرامی و دزدکی -> یواشکی
به خاک سپردن -> تدفین
به سوی -> فا
به ظاهر خود زیاد می‌رسد -> ژیگولو
پایتخت اروپایی -> لندن
پایتخت ایتالیا -> رم
پرنده افسانه‌ای -> سیمرغ
پرهیزکاری -> تقا
پستی -> فرودستی
پشت -> عقب
پهلوان -> گو
پوشیدگی کاری یا امری -> شبهات
پیروان -> امم
پیشرفت، ترقی -> ارتقا
تأمین -> تامین
تا آنجا که، به میزانی که -> حتی
تاب دادن -> تافتن
تازه -> نو
تیر کوتاه -> زج
جلوه -> نمود
چهره -> رخسار
چهره -> رو
چیره شدن -> چربیدن
چیز -> شی
حرف پیروزی -> وی
حس ترحم را تحریک می‌کند -> رقت انگیز
حمله ناگهانی در شب -> شبیخون
حی -> زنده
خود را به بیماری زدن -> تمارض
خون عرب -> دم
داغ و نشان -> وسم
دچار لکنت زبان -> الکن
در هم پیچیدن -> لف
در یک لحظه -> انا
دوره تحصیلی -> ترم
دکان کوچک -> دکه
دیوار بلند و محکم -> ترا
رشته کوه بلند -> هیمالیا
رفت و آمد -> امد و شد
رفت و آمد وسایل نقلیه -> ترافیک
رنگین کمان -> نوس
رود روسیه -> دن
روی و رخساره -> خد
زرنگ -> زبل
زمین آماده کشت -> ایش
زیبا و قشنگ -> شیک
زیرکی -> دها
سالن -> تالار
سپاهی -> لشکری
سنان -> سرنیزه
شایستگی و لیاقت -> اهلیت
شلوار جین -> لی
شهد -> نوش
شهر گیلان -> شفت
صاحب بودن -> خداوندی
صریح -> رک
صمغ الکتریکی -> کهربا
عدد قرن -> صد
علم و دانش -> حکمت
عوض -> بدل
قمارخانه -> کازینو
گرفتگی، مانع -> گیر
گمراهی -> ضل
گیاهی طبی -> ساتل
لیف خرما -> پیشن
مأمور اجرای وصیت -> وصی
مخترع تلفن -> بل
مرتبه -> رتبه
مستی -> سکر
مسلسل سنگین -> تیربار
مطلوب دل -> دلخواه
مغز کامپیوتر -> سی پی یو
نشیمنی روی شتر -> کجاوه
نیست شدن -> فنا
هدایت کردن به جای دیگر برای راهنمایی -> ارجاع
هرگز نه -> لن
وا رفته -> شل
واحد پول موریتانی -> وگیه
واحد پول کره شمالی -> وون
ورقه ورقه شدن -> تورق
کار سخت و گران -> کمرشکن
کرک میوه -> پرز
کشور اروپایی -> اتریش
کنایه از با اهمیت -> اش دهن سوز
کنایه از توجه مختصر -> گوشه چشم
کوچک -> که
کیسه‌کش -> دلاک