جواب مرحله 339 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 339 جدولانه یک

جواب مرحله 339 جدولانه یک

آدم کوچک -> ادمک
آهنگر -> حداد
آهوی ختن -> اف
اثر گراهام گرین -> عامل انسانی
از این جهت -> زیرا
از حد گذشتن -> اسراف
از سوره‌های مکی -> یس
از شهرهای ایالات متحده -> فینیکس
از شهرهای ژاپن -> ناگویا
از طرف خدا نازل می‌شود -> وحی
از مراکز استان‌ها -> زاهدان
الوهیت -> خدایی
انتقال فکر -> تله پاتی
انجامش از سوی مقامی خواسته شده -> ماموریت
برآمدگی پشت -> قوز
برادر -> داداش
بردبار -> شکیبا
بروز دادن -> اقرار
بسیار زیاد -> فت
بلندی -> ارتفاع
به دنیا آوردن -> زا
به رنگ قیر -> قیرگون
بیزاری -> چندش
پایین -> ته
پدراندر -> راب
پس زدن -> دفع
پسوند قید ساز از صفت -> انه
پلیس غرب وحشی -> کلانتر
پیام‌نما -> تله تکس
پیر -> سال خورده
پیرو دین موسی -> یهودی
پیشوایان دینی -> ایمه
تن و بدن -> کالبد
جامه -> کسا
چراغ دریایی -> فار
چهره -> لچ
چیزهای حرام -> محرمات
حرف ندا -> اهای
حرف نفی -> نه
خشکی -> یبس
خوراکی از برنج -> شیربرنج
خوراکی از تخم مرغ -> املت
در پیچیدن -> لوله کردن
درجه خوب -> یک
دریغا! -> دردا
دوشیزه بودن -> بکارت
دیگ بزرگ -> پاتیل
رأس -> سر
راست نیست -> چپ
راه کوتاه -> ره
رشته‌کوه آمریکای لاتین -> اند
رود مرزی -> تجن
روز -> نهار
روز -> یوم
ریاکاری -> ظاهرسازی
زبان گنجشک -> ون
سر کوه -> شخ
سفره بزرگان -> شیلان
سنگ عصاری -> غن
سهولت -> اسانی
شبیه و مانند -> فش
شرح و توصیف -> بیان
شهر روشنی -> نور
شهر سمنان -> دامغان
شهری در فرانسه -> لیون
شوم -> نامیمون
شکم‌بند طبی -> گن
ضروت داشتن -> وجوب
طرف -> زی
عداوت -> دشمنی
عضو پرکار -> دست
عمود آهنین -> گرز
فریب خورده -> مغبون
فستیوال -> جشنواره
قدم -> گام
قضاوت کردن -> داوری
قوس و قزح -> ازفنداک
گل انار -> نارخو
گوشه -> کنج
گیاهی خاردار -> یز
لوس -> ننر
مال برخی رنگ ندارد -> حنا
محل آب خنک خوردن -> زندان
مرغ خانگی -> ماکیان
مقابل روز -> شب
مقابل نشر -> لف
مهر انگشتری -> خاتم
نا -> رمق
نخستین -> اولین
نوعی دیسک فشرده -> سیدی
همسایه آلمان -> لهستان
کالا را غیر قانونی انبار می‌کند -> محتکر
کبود رنگ -> بنفش
کتف و شانه -> خا
کجاست -> کو
کر -> ناشنوا
کشور آفریقایی -> لیبی
کشوری در آمریکای شمالی -> جاماییکا
کوچکتر -> صغری