جواب مرحله 338 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 338 جدولانه یک

جواب مرحله 338 جدولانه یک

آمیختگی -> امتزاج
اثر ایرج پزشک‌زاد -> دایی جان ناپلیون
اثر ژان ژاک روسو -> امیل
اثر غزاله علیزاده -> دومنظره
اثر محمد علی جمال‌زاده -> خاکوادم
از جزایر جنوبی -> قشم
از خدایان هندو -> ویشنو
از طبقات خانه -> زیرزمین
از ماه‌های میلادی -> ژوییه
از مواد آرایشی -> روژ
اسب ترکی -> ات
اشاره به دور -> انجا
اندازه -> فیت
انسان -> بنیادم
باران اندک -> رش
بخشی از مؤسسه -> دپارتمان
بزرگ -> کبیر
بزرگ، عظیم -> سترگ
به جا آوردن پیمان -> وفا
به دنیا آوردن -> زا
به رخ کشیدن نیکی -> منت
به شوق آوردنده -> مشوق
بهانه، دبه -> جر
بیخ درخت -> بنه
بیسکویت سبک و ترد -> ویفر
بیماری بزرگ شدن غده تیروئید -> گواتر
پارچه‌ای از جنس پشم -> پشمین
پایان -> غایت
پایتخت اسپانیا -> مادرید
پرتوشناسی -> رادیولوژی
پرده -> ستر
پسوند راننده -> ران
تابع -> پیرو
تار عنکبوت -> کرو
تخت پادشاه -> عرش
تخت پادشاهی -> کت
تختگاه -> سکو
تصدیق انگلیسی -> یس
جامه -> کسا
جریده -> نشریه
حافظه، یاد -> ذهن
حرف دهن کجی -> یی
حریر -> پرنیان
حق کسی را تمام دادن -> توفیر
خواهندگان -> طلاب
خوشبین نسبت به برآورده شدن آرزویش -> امیدوار
خیک -> مشک
داخل -> تو
دشمن سرسخت -> لد
دشوار و سنگین -> وخیم
دود کردن -> دخ
دیندار -> مذهبی
روشندل -> کور
ریز ریز -> نم نم
زنگ بزرگ -> درا
سرخوش -> ملنگ
سکون یافتن -> اسودن
شتر عرب -> ابل
شرمسار -> شرمنده
شعیر -> جو
شهر کرمان -> بم
شهری در آذربایجان شرقی -> ورزقان
شکاف و رخنه -> جر
شکم بند طبی -> گن
صندلی راحتی -> مبل
طلایی -> زری
عدد ورزشی -> دو
عظیم‌الجثه -> پیلتن
عیب و ننگ -> عار
غیر قابل رویت -> نامریی
قسمت اصلی شهر در قدیم -> شارسان
قسمی معلق -> پشتک وارو
قیامت -> رستاخیز
گزارش -> راپرت
گمان بردن -> پنداشتن
لفظ هنگام ورود به جایی -> یاالله
مانند آن اصلا وجود نداشت -> کان لم یکن
ماهی کنسروی -> تن
محل علم آموختن -> مدرسه
مرتبه -> ارج
ناشکر -> ناسپاس
نمایش تلوزیونی -> شو
نمد زین -> یون
نه مایع و نه جامد -> نیمبند
نورد -> وردنه
نوعی تخته مصنوعی -> نیوپان
همگی -> یکجا
واحد پول اوکراین -> گریونا
واحد پول سورینام -> گیلدر
واحد پول مغولستان -> توگریک
واحد پول هائیتی -> گورد
ورزش رزمی ژاپنی -> جودو
وسیله نقلیه -> خودرو
کتف و شانه -> خا
کشوری در قاره سبز -> نروژ
کوچک -> که
کینه -> وژ