جواب مرحله 335 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 335 جدولانه یک

جواب مرحله 335 جدولانه یک

آب ترکی -> سو
آب جامد -> یخ
آزاده -> حر
آن سان -> همچنان
آوازش خوش است -> خوشنوا
ابزار بنایی -> رنده
اتومبیل شخصی -> سواری
اثر احمد محمود -> همسایه ها
اثر جمال‌زاده -> شوراباد
اثر ساموئل بکت -> چیکجا
از روی اجبار -> ضرورتا
از گازها -> ازن
از نت‌ها -> فا
از کلمات پرسشی -> چی
انتقام -> دمار
اندک -> جزیی
باز -> گشاده
بدن -> جسم
بذر گیاه -> دان
برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌کنند -> واکسن
بزرگ‌منشی -> نب
بشقاب دراز و بزرگ -> دیس
بنیاد نهادن -> تاسیس
به هم کوبیدن -> ساییدن
پاسدار -> نگهبان
پایتخت کنیا -> نایروبی
پژمرده -> لس
پست -> نامرد
تاخت اسب -> تگ
ترسان -> وهمناک
ثروتمندان -> اغنیا
ثلاثه مصری -> احرام
جاده اصلی و بزرگ -> شاهراه
جاوید -> ابدی
چسبیده -> دج
چیز -> شی
خطاب بی‌ادبانه -> هی
خوابیدن -> نایم
دشنام -> ناسزا
دفینه -> گنج
دور دهان -> نس
دوزخ -> جهنم
دیوانگان -> مجانین
دیکته -> املا
راندن و دور کردن -> طرد
راننده ناو -> ناوبر
راه و رسم جدید -> مدرنیسم
رهایی -> نجات
زمین آماده کشت -> ایش
زمین پر از چمن -> چمنزار
زنبیل -> شاو
سخاوت -> جوانمردی
سرشت -> خو
سقف دهان -> سق
سنگ جادوگری -> یده
سوار یگانه -> یکه سوار
سیماب -> ابک
شاهانه -> خسروی
شپش -> نمه
شهر جشنواره فرانسه -> کن
شهر گلستان -> رامیان
شهر مرکزی -> خمین
شی -> چیز
صریح -> پوست کنده
صریح -> رک
ضبط صوت کوچک قدیم -> واکمن
طناب -> رسن
ظرف مرکب -> امه
عدد ورزشی -> دو
علف خوردن چهارپا -> چرا
علم مطالعه حیوانات -> جانورشناسی
فرانسه قدیم -> گل
فصیح بودن -> بلاغت
فقیر -> مسکین
فهم و دریافت -> شناخت
گرد سفید آفت کش -> ددت
گرفتن رطوبت چیزی به طور کامل -> خشکاندن
گریز -> هرب
گیاهی خاردار -> یز
لاغر -> نزار
لعن و نفرین -> سب
مایه شیر -> ایرن
مثل این -> همچنین
محل درآمد -> مدخل
مدار مجتمع -> ایسی
مقنعه -> واشامه
ملون -> رنگین
مهیا -> پرداخته
نانوا -> خباز
نبودن آزادی سیاسی -> خفقان
نرم‌افزار موبایل -> اپ
نمایش تلویزیونی -> شو
نیرو -> قوه
همراه پیک آراسته می‌شود -> شیک
واحد پول نیجریه -> نایرا
ورم عفونی در بدن -> ابسه
وسایل -> الات
کام -> دهان
کشوری در آمریکای شمالی -> باربادوس
کلمه افسوس -> اه