جواب مرحله 333 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 333 جدولانه یک

جواب مرحله 333 جدولانه یک

آرام -> سکینه
آنچه قبلا ذکر شده -> همان
آینده -> اتیه
از اقوام ترکمن -> یموت
از بیماری‌های همه‌گیر -> وبا
از سوره‌ها -> جن
از قبایل سامی -> ارامی
استوانه موتور خودرو -> سیلندر
اندام پرواز -> بال
اندوه -> حزن
بازداشتن -> نهی
باعث نابودی خانه می‌شود -> خانمان سوز
بانگ -> صوت
برآمدگی‌های ریز -> دندانه
بلندی -> اوج
به آخر کلمه می‌چسبد و معنی آن را تغییر می‌دهد -> پسوند
به رو خفته -> دمر
بی‌حس -> لس
پاسدار -> نگهبان
پیامبر نقاش -> مانی
تازه و پرطراوت -> تر
تپانچه -> تس
تفریح و سرگرمی -> تفنن
تقویت امواج رادیویی -> رله
جوان خودآرا -> ژیگولو
حرف هفتم یونانی -> اتا
حوضچه طویله -> اخور
خشک و شکننده -> ترد
دریوزه‌گری -> گد
دم -> نفس
راه شاعرانه -> ره
رایگان -> مفت
رنگ -> فام
رود ایران و افغانستان -> هریرود
ساکن شدن در جایی -> خیمه زدن
سخت و قوی -> شدید
سردار ترک -> ینال
شاهانه -> خسروانی
شمعک -> پیلوت
شهری در آلمان -> هانوفر
صمغ بسیار تلخ -> الوا
عایق کاری پشت بام در قدیم -> قیرگونی
فراموش کردن -> سهو
فوتبال آمریکایی -> راگبی
گناه -> فحشا
گندم -> اگ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه -> وند
مالدار -> بای
مایه شیر -> ایرن
مثل به روی خود نیاوردن -> زیرسبیلی
محل کرایه فیلم بود -> ویدیوکلوپ
مخلوط کن -> همزن
مستمری -> راتب
مضراب -> زخمه
نامی برای بهشت -> دارالسلام
نخ بافتنی -> کاموا
نخست، اول -> یک
نوعی تفنگ -> شمخال
نویسنه «مستأجر عمارت وایدفل» -> انبرونته
همیشگی -> سرمدی
کتف و شانه -> خا
کودن -> احمق