جواب مرحله 331 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 331 جدولانه یک

جواب مرحله 331 جدولانه یک

آب بدبو -> گنداب
آب ترکی -> سو
آرام و بدون دغدغه -> ریلکس
آشوب -> هرج
آقا -> سید
آقای اسپانیایی -> دن
آیین خداپرستی -> دیانت
ابزار درو -> داس
ابزار نوشتن -> مداد
اتاق درس -> کلاس
اتحادیه ترابری هوایی -> یاتا
اثر رضا امیرخانی -> بیوتن
اثر محمد حسن شهسواری -> وقتی دلی
از القاب اشرافی در اروپا -> کنت
از انواع دیسک فشرده -> وی سیدی
از شهرهای استان اصفهان -> لنجان
از غذاخوری‌ها -> جگرکی
از فرشتگان مقرب -> جبرییل
از قالب‌های شعری -> ترکیب بند
از مصالح ساختمانی -> شن
افترا -> تهمت
اندوهگین -> اسی
ایوان جلوی امارت -> مهتابی
بانگ -> زخ
به جانشینی -> نیابتا
به دنیا آوردن -> زا
به عهده گرفتن کاری به جای کسی -> کفالت
پادشاهی -> کیی
پایتخت نیجریه -> ابوجا
پراکندگی -> شتات
پرده داخل چشم -> شبکیه
پرنده‌ای شکاری -> یوهه
پژوهیدن -> جستن
تاج خروس -> لالکا
تسلیم شدن -> وا دادن
تشدید -> رزونانس
تفاله -> تخ
تقریبا -> حدودا
تندیس پرستیدنی -> بت
تیر پیکان‌دار -> یب
تیم فوتبال اسپانیایی -> کوردوبا
جان سخت -> گران جان
جوی -> لر
حالت روحی -> مود
حیوان باربر -> خر
خطاب بی‌ادبانه -> هی
خواستن -> ارادت
خوب غذا می‌خورد -> خوش خوراک
خیس -> تر
داماد -> ختن
درخت خرما -> نخل
دریای عرب -> یم
دم بریده -> ابتر
دور دهان -> کب
دیرینگی -> ازلیت
دیگران -> کسان
رنگ سبز روشن -> میشی
ساختار -> سازه
سرگشته -> هاج
سزاوار شدن -> استیجاب
سلول عصبی -> نرون
سوز و گداز -> تب وتاب
شادابی چهره -> ابورنگ
شهر روی آب -> ونیز
شکاف میان قلم -> فاق
شکم‌بند طبی -> گن
صف -> رج
صف -> رژه
عدد اول -> یک
عضو تولید مثل جنس ماده -> مادگی
عقب افتادگی -> واماندگی
علامت مفعول غیر صریح -> از
علف خشک -> کاه
فدا کردن جان -> جان فشانی
قدرت و عظمت -> جبروت
گذرگاه آب -> گدار
گل شیپوری -> نیلوفر
گناه شاعرانه -> گنه
گوشت بریان -> قورمه
لازم، بایسته -> حتم
لاغری -> نوانی
مار بزرگ -> بوا
متواضع -> فروتن
مثل و مانند -> مان
مجرای خون در بدن -> رگ
مجلس بزرگان -> سنا
مراسم یادبود -> یادمان
مقابل جزئی -> کلی
میهن -> زادبوم
ناپسند -> بد
نام ترکی -> اد
نشانه‌ها -> علامات
نقصان -> کم و کاست
نمایان شدن -> تجلی
واحد پول اوکراین -> گریونا
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته -> دیود
کارگزاران -> عمال
کشوری در آمریکای شمالی -> نیکاراگویه
کینه -> وژ
یکدندگی -> لج