جواب مرحله 330 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 330 جدولانه یک

جواب مرحله 330 جدولانه یک

آبزی بزرگ -> وال
آبی که فرو می‌ریزد -> ابشار
آتش برافروخته -> نایره
آشکارا -> فاش
آقا -> سید
اثر م. مؤدب‌پور -> رکسانا
اخلال کننده -> مخل
از بی ادبان ادب آموخت -> لقمان
از بیماری‌های پوستی -> گر
از سوخته برجای ماند -> خاکستر
از نت‌ها -> فا
از وسایل جلوگیری از بارداری -> اییودی
اشاره به دور -> ان
الک -> غربال
انبار کشتی -> خن
انباره -> پیل
بار، دفعه -> نوبت
باز داشتن -> نهی
بدکاران -> اشرار
برای زندگی نیاز به اکسیژن دارد -> هوازی
به هوش باش -> هان
بومی -> محلی
بیماری خارشی -> اگزما
پاکتر -> ازکی
پدر یوسف -> یعقوب
پسوند صفت عالی -> ترین
تاریکی -> سیاهی
تازه داماد -> نوشاد
تباهی -> ورب
تخمین -> ورانداز
تر کردن -> خیساندن
تغییر حالت ناگهانی -> بحران
تقسیم کردن زمین کشاورزی -> مرزبندی
تندرست -> سالم
تیم فوتبال فرانسوی -> لیون
جای تحصن -> بست
چهار من تبریز -> ری
حرف ندا -> ای
حیرانی -> سرگشتگی
خالص -> سره
خبر -> نبا
خمیازه -> اسا
در دعوا و زد و خورد نظیر ندارد -> یکه بزنه
دور دهان -> نس
روپوش موتور خوردرو -> کاپوت
رود ایران و ترکمنستان -> تجن
زخم آب کشیده -> ناسور
زمین دور از آب -> لیا
ساز بادی کوچک -> نیلبک
ساز دهنی -> هارمونیکا
سال طولانی -> کبیسه
سرای مهر و محبت -> دل
سرباز ویژه -> تکاور
سمج -> بدپیله
سند -> قباله
شهر آذربایجان شرقی -> جلفا
شهر بولیوی -> لاپاز
شهری در آلمان -> بن
شهری در خراسان رضوی -> بردسکن
شکستن -> کسر
صد سال -> قرن
صدمه -> اک
عروس ترک -> گلینه
عمامه -> دستار
فرق سر -> تارک
فصل زرد -> خزان
قبرستان -> گورستان
قعر چیزی -> ته
قلب قرآن -> یس
گذرگاه رود -> پل
گناهان -> سییات
گیاهی است خاردار -> یز
لازم -> بایسته
لیف خرما -> پیشن
ماهی کوچک خوراکی -> کیلکا
مدرک لیسانس دارد -> کارشناس
مربوط به امور بازرگانی -> تجارتی
مرجان -> بسد
نابود شونده -> فانی
نادانی -> جهل
نام خدا در تورات -> یهوه
نژاد -> نسل
نوشته حزبی -> بیانیه
نوشته مربوط به ادبیات -> ادبی
نوعی ساعت قدیمی -> شنی
نویسنده «همای و همایون» -> خواجوی کرمانی
نویسنده هری پاتر -> جیکی رولینگ
هنگام -> وقت
واحد پول پاراگوئه -> گوارانی
واحد پول موریتانی -> وگیه
کبد -> جگر
کشور آفریقایی -> چاد
کفش راحتی -> سرپایی
کلام -> سخن
یابنده -> نایل