جواب مرحله 14 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 14 جدولانه یک

جواب مرحله 14 جدولانه یک

از بازیگران دوئل -> راد
از گازها -> ازن
الهه عشق یونان -> ونوس
پرهیزگاری -> زهد
تپانچه -> تس
تلاش کردن خودمانی -> زور زدن
حشره کش قدیم -> ددت
شترمرغ امریکایی -> ناندو
نقاش فرانسوی -> مونه