جواب مرحله 324 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 324 جدولانه یک

جواب مرحله 324 جدولانه یک

آحاد -> یکان
آرام -> ملایم
اتمسفر -> جو
اخم -> سگرمه
اردنانس ارتش -> تدارکات
از خط‌های ژاپنی -> کانجی
از خود راضی -> ننر
انتقام گیرنده -> کینه جو
اندوه -> ماتم
اولاد -> عترت
ایالت آمریکا -> داکوتا
ایالت آمریکا -> یوتا
ایده‌آل -> ارمانی
برجستگی تایر -> اج
برکت برنج -> ری
بوییدن -> شم
پایتخت ازبکستان -> تاشکند
پایتخت باهاما -> ناسایو
پرش عصبی صورت -> تیک
پسوند شباهت -> وار
تخته بلند و قطور -> الوار
تربیت -> ادب
تک گویی در تئاتر -> مونولوگ
تکان و جنبش -> سک
تکنیک -> فن
جانشین -> نایب
جانوری دوزیست -> سمندر
حرف تعجب -> واه
حرف عطف -> یا
حق ویژه سیاسی و اقتصادی -> رانت
خالص -> ناب
خشکی و قاره -> بر
خیالی و غیر واقعی -> وهمی
دزدیدن -> ربودن
دشمن -> خصم
دشنام -> سب
دعواهای قانونی -> شکایات
دیزل و موتور ترن -> لوکوموتیو
ردیف -> رج
رمان ایان فلمینگ -> دکترنو
رمزینه -> کد
رود دیاله -> سیروان
روزانه -> یومیه
رونویسی با دستگاه -> کپی
زورگویی -> اجبار
ساز کوبه‌ای -> دف
سالمند -> مسن
سپهر -> کیهان
سخن‌چین -> نمام
سنگینی -> وزن
سه کیلو -> یکمن
سیاره‌ها -> کرات
سیاهه -> فهرست
شاد و خوش -> سرمست
شگفت‌انگیز -> بهت اور
شهر آلمان -> ویمار
شهری در هند -> امری تسار
طلا -> زر
طولی برابر با سی و یک سانت -> پا
غذای زمین -> کود
غربال -> الک
فرزند ناصالح -> ناخلف
فرومایگی -> دنایت
قاب عینک -> فریم
قدرتمند -> توانا
قعر جهنم -> درک
قله‌ای در زاگرس -> دنا
قیر طبیعی شکسته‌بندی در قدیم -> مومیا
گشاده -> وا
لای جامه -> تا
لقب اشرافی -> ارل
مارکی بر موتورسیکلت -> هوندا
مخفف هستم -> ام
مرکز اکودور -> کیتو
مرکز فیجی -> سووا
مغازه پنچرگیری -> اپاراتی
من و تو -> ما
موسیقی سه بخشی -> تریو
موسیقیدان اتریشی -> یوهان اشتراوس
میوه لهیده و پرآب -> ابلمبو
نخستین -> یکم
نظریات -> ارا
نظریه علمی -> تیوری
نفس خسته -> هن
نمایش سایه‌ها -> کابوکی
نمایشنامه ویکتور هوگو -> پاداش هزار فرانکی
نهاد بنی آدم اندر خلاف ... -> بود مایه کین وجنگ و مصاف
نکول سفته -> واخواست
هر دوره تنیس -> ست
وحشی و نامتمدن -> بربر
وسیله‌ها و ابزارها -> ادوات
کاغذ مرغوب -> وب
کنایه از بی‌آبرو شده -> سرشکسته
کودک و بچه -> کمسن
یار شبان -> سگ