جواب مرحله 323 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 323 جدولانه یک

جواب مرحله 323 جدولانه یک

آرواره -> فک
آری -> بلی
ابزار نجاری -> اره
اثر ژرژ رو -> بین النهرین باستان
ادویه هندی -> کاری
افراد کمک‌رسان -> مدد کاران
الگو -> سرمشق
ایرادگیر -> بهانه جو
برادر مادر -> دایی
بندر اسپانیا -> بارسلون
بندر روسیه -> یامسک
پایتخت نیکاراگوئه -> ماناگوا
پرتوها -> انوار
تار عنکبوت -> کارتونک
تازگی -> تری
تاسع -> نهم
ترانه -> سرود
تله -> دام
تمام و کل -> سراسر
توبره -> همیان
تکان -> سک
تیر پیکان‌دار -> یب
جبار -> زورگو
جدال و نبرد -> درگیری
جزیره ایتالیا -> الب
حرف تحسین فرانسوی -> براوو
حرف صریح -> رک
حرف معرفه -> را
خارپشت استرالیایی -> اکیدنه
خاندان -> ال
خاندان کریم‌خان -> زند
خنیاگر و خواننده -> نغمه پرداز
خودرو شخصی -> سواری
خودرو فرانسوی -> رنو
خون‌بها -> دیه
در مقام نخست بودن -> اولویت
درخت عاشق -> بید
ده ترکی -> اون
دوازده کیلو -> ری
دوستی -> ود
دید کوتاه -> نگه
رستوران -> غذاخوری
رمان فرانتس کافکا -> مسخ
رمق -> نا
رنگ مو -> مش
رود فرانسه -> رن
رکن -> اس
زینت رو -> مو
سالمند -> پیر
سخنور -> ادیب
سطح -> کف
سمت -> سو
شبه جزیره اروپایی -> ایبری
شهر آرزو -> امل
شهر آلمان -> کلن
شیر خوراکی -> لبن
صنم -> بت
عادت -> خو
عامل بیماری -> میکروب
عتیقه -> انتیکه
عدد ورزشی -> دوه
عنصر شماره چهار -> برلیوم
غایب -> ناپیدا
غذای مجردی -> نیمرو
فتنه -> شر
فرشته -> پری
فرم انگلیسی کوروش -> سایروس
فیلسوف انگلیسی -> راسل
قابلیت -> کاربری
قوم اروپایی -> اسلاو
گرفتن از هوا -> بل
گل باغچه‌ای -> لادن
گل زینتی گرانبها -> ارکیده
لعاب -> پت
لگدکوب -> له
مدافع -> بک
مرغ سخنگو -> کاسکو
مرکز اسپانیا -> مادرید
موریانه -> رونجو
می‌دهند تا رسوا کنند -> لو
نابود -> نیست
ناحیه ایتالیا -> ریویرا
نام ترکی -> اد
نان ضخیم -> بربری
نبرد و جنگ -> اورد
نشانی یک محل -> ادرس
نمایش بی‌کلام -> پانتومیم
هوش -> ویر
ورزش راکتی -> تنیس
ویتامین انعقاد -> کا
کار گروهی -> شریکی
کتاب شعر باستانی -> یاد و یادبود
کجاست -> کو
کرایه‌شمار -> تاکسی متر
کشف گلاید کائن و فرد راتنز -> ذرات بدون بار برقی
کشور منزوی آسیایی -> نپال
کنترل -> بررسی