جواب مرحله 322 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 322 جدولانه یک

جواب مرحله 322 جدولانه یک

آرد شده و گرد شده -> پودر
آزاد کردن -> رهاندن
آزادیخواه -> لیبرال
آشیانه -> لانه
آلوی خشک -> لواشک
اتاق درس -> کلاس
اثر عبدالحسین زرین کوب -> پله پله تا ملاقات خدا
از لباس‌های راحتی -> شلوارک
از مراکز استان‌ها -> سنندج
اساس -> رکن
انتها و پایان -> اخر
بازرسی -> تفتیش
بازگشایی -> افتتاح
بلند و شامخ -> مرتفع
بله روسی -> دا
بندر اوکراین -> ادسا
بین، میان -> لا
بیکاره -> لش
پایتخت همسایه شمالی -> ایروان
پایه سقف -> ستون
پندار -> خیال
تازه کار -> ناشی
تعجب -> شگفتی
تلخ عرب -> مر
تنگی نفس -> اسم
تیر پیکاندار -> یب
تیزاب -> اسید
جنس خشن -> نر
جنگ و نبرد -> ناورد
خانه زنبور -> کندو
خرابه -> ویرانه
خرمافروش -> تمار
خزنده گزنده -> مار
خنده‌آور -> فکاهی
خوب و پسندیده -> نکو
خویشی‌ها -> مناسبات
در صدر قرار گرفته -> بالانشین
دزدیدن -> ربودن
دزدیده شده -> مسروق
دهان -> فم
دکل امواج -> انتن
دیپلمات -> سیاست مدار
دیوارک سبک -> پارتیشن
راندن -> دک
راکب -> سوار
رشته خیاطی -> نخ
رشد -> نمو
رنگ ناخن -> لاک
رها -> ول
روش و روال -> نحو
زیباچهره -> مهرو
زینت دادن -> اراستن
سازی کوبه‌ای -> سنج
سبزی آهنین -> اسفناج
سبزی نواری -> تره
سگرمه درهم -> اخم
سما -> اسمان
سن و سال ترکی -> یاش
سنگینی -> متانت
شغال -> اهمر
شهرت‌طلبی -> نامجویی
شیرینی تولد -> کیک
صف -> ردیف
عبادتگاه یهودیان -> کنیسه
غربال -> الک
فرش حصیری -> بوریا
فرماندهان -> روسا
فلز الکتریکی -> مس
فوری -> انی
گربه زبیا -> ملوس
گل زینتی -> سوسن
گله احشام -> رمه
گمان بردن -> ظن
لقب ضحاک -> ماردوش
لگن کوچک -> تاس
ماشین زراعی -> تراکتور
مخالف با هم -> متباین
مخلوط قیر و ماسه -> اسفالت
مرگ از غصه -> دق
مرکز ایتالیا -> رم
معمولا هیچ کاره است -> همه کاره
مواهب -> نعم
ناپاک -> نجس
نقره‌ای -> سیمینه
نیمه بار -> لنگه
هواپیمای عجول -> جت
واحدی در زمان -> هفته
وسیع -> پهن
کار مهم ارنست رادرفرد بریتانیایی -> کشف هسته اتم
کارگاه هنری -> اتلیه
کشور آفریقایی -> مالی
کشور زاگرب -> کرواسی
یاوه -> یان
یک دور تنیس -> ست
یکای طول -> متر
یکدندگی -> لج

powerbank