جواب مرحله 321 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 321 جدولانه یک

جواب مرحله 321 جدولانه یک

آتشگیره -> انبر
آنچه با چشم دیده شود -> عینی
آیین‌ها -> سنن
ابزار آرایش مو -> شانه
ابزار قصابی -> ساتور
ادای پیمان -> وفا
از بافت‌های چشم -> قرنیه
از توابع سنندج -> ارندان
از مصالح ساختمانی -> اهک
از میان بردن -> برانداختن
از نت‌ها -> فا
امر به باز کردن -> گشای
اندیشه کردن -> تفکر
باوقار -> سنگین
بعید -> دور
به اسارت در آوردن -> اسیرکردن
بهانه‌گیر -> ایراد تراش
پارچه مشبک -> تور
پارسا -> زاهد
پایه‌ها -> رتب
تیردان -> ترکش
ثانوی -> دوم
جای سرسبز -> مصفا
جایز شرعی -> مباح
چاشنی غذا -> رب
چون که -> زیرا
خیس -> تر
دختر لری -> دت
درخت بادام کوهی -> ارجن
دستگاه شمارنده -> کنتور
رفیق مشهدی -> یره
ریشه -> بیخ
سخن فصیح و آشکار -> بیان
سرزنده -> یک باره
سهیم شدن -> شراکت
شهر یونان -> پاترای
شکارچیان -> صیادان
عقیده -> رای
فعل ربطی -> است
قلب -> فواد
قوس قزح -> رنگین کمان
قوی و پرزور -> برومند
گذرگاه باریک -> تنگه
گشاده -> وا
گیاه تنباکو -> توتون
مادر ترکی -> انا
مبهوت و متحیر -> هاج و واج
مروارید -> در
مساوی عامیانه -> یر
مسروری -> شادمانی
مقصود -> هدف
موضوعات -> نکات
میوه نیکو! -> به
ناپسند -> بد
نامطمئن -> شکاک
نفس -> دم
نیستی -> فنا
همبستگی -> وحدت
همراه پشتک -> وارو
وادار کردن به نشستن -> نشاندن
وسیله افزایش دمای آب -> ابگرمکن
کالای غیر ماشینی -> دستی
کدورت -> رنجش
کلمه پرسشی -> ایا