جواب مرحله 320 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 320 جدولانه یک

جواب مرحله 320 جدولانه یک

آرایش سینمایی -> گریم
آقای آلمانی -> هر
آمیزش -> جفت گیری
اتحادیه چند شرکت بزرگ اقتصادی -> کارتل
از آفات گیاهان -> شته
از جنس نی -> نیین
از سوره‌ها -> جن
از قصیده سرایان فارسی -> خاقانی شروانی
از مراکز استان‌ها -> شیراز
افسانه‌گو -> نقال
امور لازم الاجرا -> واجبات
اندیشه کردن -> تدبر
باطری -> انباره
برای من -> مرا
بلای ناگهانی -> غایله
بیم -> ترس
پایتخت گابون -> لیبرویل
پایتخت لیتوانی -> ویلنیوس
پستاندار دریایی -> وال
پسوند پیدا کننده -> یاب
پنهان -> خفی
پوشش -> ستر
تصویر -> تمثال
تمدنی باستانی -> اکد
تیر انداختن -> رمی
تیر پیکان‌دار -> یب
جانب -> سوی
جانشین مصنوعی عضو -> پروتز
جگر -> کبد
جهت برآمدن آفتاب -> شرق
چراغ دریایی -> فار
حرف دهن کجی -> یی
حسرت و دریغ -> هیهات
حشره معرکه! -> خرمگس
خالکوبی -> تاتو
خویشاوند -> فامیل
دریوزه‌گری -> گد
رسانیدن پیام -> تبلیغ
رقصی در آمریکای جنوبی -> رومبا
زاده -> ولید
ساکت و بی‌صدا -> خاموش
سبب -> علت
ستایشگر -> حامد
سر هر چیز -> نوک
سرگردان -> ویلان
شب قرآنی -> لیل
شهر و تیم فوتبالی در اسپانیا -> ختافه
عداوت و دشمنی -> لینه
عدد ورزشی -> دو
عقل و فهم -> هوش
غمزه -> ناز
فیلم‌نامه -> سناریو
گل بی آن نشود -> خار
گل همیشه بهار -> ابرون
گنج -> دفینه
لوله آبیاری -> شیلنگ
ماساژ دادن گرمابه‌ای -> مشت و مال دادن
ماست آبکی -> دوغ
مرکب از سه گردان است -> هنگ
مسابقه دو تیم همشهری -> دربی
مساوی کردن -> تسویه
معادل ده لیتر -> دکالیتر
ناتوان -> زمینگیر
نخ درون دوات -> لیقه
نگرانی و تشویش -> دغدغه
نوشته درست دانستن چیزی -> تاییدیه
واحد پول ونزوئلا -> بولیوار
واسطه در و چارچوب -> لولا
ورزش نشانه‌گیری -> دارت
کره -> گوی
یادداشت کردن -> ثبت
یک مشت از هر چیزی -> قبضه