جواب مرحله 319 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 319 جدولانه یک

جواب مرحله 319 جدولانه یک

آزاده -> حر
آنچه بر زمین پهن کنند -> گستردنی
ابزار داوری -> سوت
اثر امیر عشیری -> دیواراقیانوس
اثر صادق چوبک -> گورکن
از ابزارهای ذخیره‌سازی اطلاعات -> سیدی
از شهرهای استان لرستان -> دورود
از شهرهای بزرگ آمریکا -> لسانجلس
از کشورهای اروپایی -> گرجستان
انبار غلات -> سیلو
ایلچیگری -> سفارت
بختک -> کابوس
بردن چیزی از جایی به جای دیگر -> حمل کردن
به پایان رسید -> تمت
به پایان کاری اندیشیدن -> تدبیر
به غارت می‌برد -> تاراجگر
پاره آتش -> شرر
پدراندر -> راب
پرتوشناس -> رادیو لوژیست
پرحرفی -> ور
پرنده دونده -> شترمرغ
پوشش بالش -> روبالشی
تازه ترکی -> ینی
تنها -> یکه
ثروتمند تاریخی -> قارون
جهنم -> هاویه
جوجه‌تیغی -> راورا
خشکی -> یبس
دانش آموختن -> دراست
دانه خوشبو -> هل
درد چشم -> رمد
درونی -> داخلی
دگرگون شدن -> تبدل
دوستدار حکمت -> فیلسوف
ذوق -> وجد
سخت‌تر -> اشد
سرود و نغمه -> دستان
سست و تنبل -> کسل
سوراخی در کوه -> غار
شمعک -> پیلوت
شهر بوشهر -> جم
شهر بوشهر -> دیلم
شهر مرکزی -> ساوه
صومعه -> دیر
طاقت -> یارایی
ظالم -> ستمگر
عاشق شدن -> دل دادگی
عالم غیب -> لاهوت
عدد دو رقمی -> هشتاد
عضو لاک زدن -> ناخن
علم حکومت کردن -> سیاست
عمل بریدن -> برش
عید میلاد مسیح -> نویل
غرغر -> نق
گداختن -> ذوب
گمان -> حدس
لقب پادشاهان حبشه بود -> نجاشی
مرجان -> وسد
موزه پاریس -> لوور
مکتوب -> نامه
میوه تازه چیده شده -> جنی
نخستین انسان -> ادم
نقشه تصادف -> کروکی
نهر -> رود
نوعی ساعت قدیمی -> شنی
نیرو دهنده -> مقوی
همنشین -> جلیس
هیئت وزیران -> دولت
وال -> بالن
وسیله -> الت
وقار، سنگینی -> هنگ
کوزه بزرگ -> هب