جواب مرحله 317 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 317 جدولانه یک

جواب مرحله 317 جدولانه یک

آداب و رسوم رسمی -> تشریفات
آوازها -> الحان
اردو -> کمپ
از پهلویی به پهلوی دیگر گشتن -> غلتیدن
از رگ‌ها -> مویرگ
از روی ناچاری -> اجبارا
از شهرهای استان کرمان -> رابر
از ورزش‌های رومیزی -> فوتبال دستی
اشاره شده -> مزبور
افراد خاندان -> خویش
اندیشه بد -> وسواس
انقباض ناگهانی عضلات -> اسپاسم
بسیار بخش کننده -> قسام
به پایان رسید -> تمت
بی بند و بار -> ول
بی‌نظم و قاعده -> هردمبیل
پایان -> انتها
پایتخت گرجستان -> تفلیس
پرنده زیبا -> قو
پشته خاک -> تل
پیوسته -> ملحق
تلاش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر -> رقابت
توانا -> قادر
ثابت شده -> مسجل
جانشین او -> وی
حشره کش دستی -> مگس کش
خطایی در تنیس -> نت
خیط کاشتن -> گاف زدن
داستان جنگی -> رزمنامه
دانه‌کش بی‌آزار -> مور
درون دهان -> بج
دریا -> یم
دشواری امر -> وخامت
دور دهان -> نس
ذوق و شوق -> وجد
رشته انتقال برق -> سیم
رود آرام روسیه! -> دن
زشت -> انر
سخت‌دل -> قسی
سخن تحکیم‌آمیز -> حرفزور
سرازیری -> شیب
سوره خبر -> نبا
شماره مخصوص -> کد
شهر ژاپن -> ناگویا
شهر نصف جهان -> خوانسار
شهرنشینی -> تمدن
صدای افتادن -> تلپ
عهده‌دار -> سرپرست
فلزات را ذوب کرده در قالب می‌ریزد -> ریخته گر
قطعی برای کتاب -> رحلی
گمراهی -> غی
لاک پشت -> باخه
لیقه -> تلی
مالک و صاحب -> ذا
ماه گرفتگی -> خسوف
ماهی کنسروی -> تن
مایع شفاف بین قرینه و زجاجیه -> زلالیه
مرتجع فلزی -> فنر
مروارید -> در
مهربان -> ریوف
موظف -> مسیول
میان -> تو
میوه نکو -> به
نمونه مجانی کالا -> اشانتیون
نواق موسیقی -> چر
نوعی عدسی -> کاو
نویسنده ایلیاد و ادیسه -> هومر
همراه -> ضمیم
همسر زن -> شوهر
هیبت و عظمت -> نهیب
وادار کردن -> الزام
وام‌ها -> دیون
کامل کننده -> متمم
کیف بزرگ مسافرتی -> چمدان