جواب مرحله 316 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 316 جدولانه یک

جواب مرحله 316 جدولانه یک

آلت کباب پزی -> سیخ
آوازه‌گر -> تبلیغات
آیین پیامبر -> شریعت
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری -> هوانورد
اثر خواجه عبدالله انصاری -> رساله دل و جان
از سلاح‌های سرد -> قمه
از شهرهای استان یزد -> ابرکوه
از هم پاشیده و پراکنده -> تار و مار
ایست -> وقفه
بلعیدن -> فرو بردن
به جا آوردن عهد -> وفا
به دنیا آوردن -> زا
بی رونق شدن -> کساد
پایتخت اریتره -> اسمره
پره گوش -> نرمه
پوشیدگی -> خفا
پیشوای دین زرتشتی -> هیربد
پیشکشی‌ها -> هدایا
تاب و توان -> تیو
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
تابلویی از ون گوک -> کافه تراس در شب
تازگی -> طراوت
توجه داشتن -> عنایت
جامه جنگ -> زره
جای دفن مرده -> گور
چانه -> زنخدان
چای فرنگی -> تی
چشمه‌ای در بهشت -> تسنیم
چهره -> رو
حسرت خوردن -> اسف
خنک -> سرد
خوبروی -> وسیم
دارای رابطه با موضوع -> ذیربط
درخت کرم ابریشم -> توت
درخشنده -> زهرا
دروازه‌بان -> گلر
دستگاهی در موسیقی ایرانی -> سه گاه
دنبال چیزی گشتن -> تجسس
دو کودک در یک شکم -> دوقلو
دور کعبه گشتن -> طواف
دوره تحصیلی -> ترم
روا -> مباح
زور و سنگینی -> فشار
زیان‌ها -> مضرات
ساختار -> سازمان
غده زیر گلو -> تیرویید
فربه -> چاق
فرسوده -> نخ نما
قالبی -> کلیشه ای
گذراندن -> امرار
گردش کودکانه -> ددر
گرفتن -> اخذ
گرما -> حر
گسترده -> پهن
لباس زیر مردانه -> رکابی
لیقه -> تلی
ماه نو -> هلال
مرمت -> تعمیر
مکان اجاره‌ای -> ماجر
نادانی -> جهالت
ناگهان خودمانی -> زرت
نسیم -> ایاز
نگاه داشتن -> حفاظت
نگاهبانی کردن -> حفظ
نوعی زغال سنگ -> لینیت
هندی‌اش معروف است -> تمر
کاتب -> نویسنده
کتف و شانه -> خا
کشور آفریقایی -> چاد
کلمه افسوس -> اوه
کوبیدن -> دق
یورش -> هجوم