جواب مرحله 315 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 315 جدولانه یک

جواب مرحله 315 جدولانه یک

اثر احمد اکبرپور -> قطاران شب
اثر امیل زولا -> شکست
اثر منصور کوشان -> محاق
اجاره‌بها -> کرا
ارابه باکلاس -> کالسکه
از اوستاهای ساختمانی -> کاشی کار
از دوزیستان -> قورباغه
از شهرهای استان مازندران -> جویبار
از لبنیات -> پنیر
اما -> لیک
انواع سبزی‌ و میوه -> ترهبار
اول -> یک
ایالت توریستی آمریکا -> هاوایی
براهین -> بینات
بسیار گرم -> داغ
به هوش باش -> هان
بیرون کردن -> درکردن
پارسا -> زاهد
پایتخت بنگلادش -> داکا
پایتخت غنا -> اکرا
پایتخت هزار کیلویی -> اتن
پرده توری -> شف
پسر عرب -> ابن
تازه و پرطراوت -> تر
تربیت کننده -> مربی
تولید می‌کند -> زایا
تکان شدید -> شوک
حرکت عصبی غیر ارادی -> تیک
خاندان -> دودمان
خاک -> تراب
خاک کوزه‌گری -> رس
خدای هندوان -> برهما
دردناک -> الیم
دو طاس بازی نرد -> کعبتین
دور از هم بودن -> جدایی
رود استان فارس -> کر
ریگ نرم -> شن
سبو -> گره
سخن موزون -> شعر
سلطان -> شاه
سمبل پرستیدنی -> توتم
شامل‌تر -> اعم
شخص نامعلوم -> فلان
شهر -> بلد
شهر آذربایجان غربی -> ارومیه
شهر اصفهان -> کاشان
شیره خشخاش -> شیرابه
عارف و شاعر سده ششم -> عطار نیشابوری
عدد منفی -> نه
عدد ورزشی -> دو
غیر اصلی -> فرعی
فرشته مقرب درگاه -> کروبی
فرهنگ آموختن -> تادب
فهماندن به شخص نفهم -> شیر فهم کردن
گرما -> حر
گشودن معما -> حل
گیاهی معطر و صحرایی -> اویشن
مال -> دارایی
ماهی -> حوت
مبتلا به نرمی استخوان -> راشیتیک
مجبور ساختن -> وادارکردن
مخفف شاه -> شه
مسابقه دو تیم همشهری -> دربی
مورد توجه قرار دادن -> عنایت کردن
مکان‌ها -> اماکن
نظیر ندارد -> بیتا
نیرو -> زور
هنرمند -> ارتیست
وارد کردن دارو با سرنگ -> تزریق
کرانه -> ناحیه
کشوری در قاره کهن -> نپال
کلمه تصدیق -> اره
کوزه بزرگ -> هب
یال اسب -> پش
یگانگی -> احدیت