عینک مناسب مخصوص فرم صورت شما

8 مرداد 1398
عینک مناسب مخصوص فرم صورت شما

عینک ها یکی از وسایل شخصی و کاربردی است که میتواند در چهره تغییر زیادی به وجود بیاورد و با انتخاب صحیح شما را زیبا تر یا با انتخاب اشتباه شما را زشت کند.

چه افرادی که از عینک های طبی استفاده میکنند و چه افرادی که از عینک های آفتابی استفاده میکنند باید عینک مناسب فرم خاص صورتشان انتخاب کنند.

اما چطور بتوانیم عینک مناسب فرم صورتمان را پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن عینک مناسب فرم صورت ابتدا باید فرم صورت خود رابشناسیم تا بتوانیم بهترین قالب عینک را برای صورتمان پیدا کنیم.

با بازی جواب همراه باشید برای شناسایی فرم صورتتان :

صورت قلبی

پیشانی بزرگ و چانه باریک

صورت های قلبی شکل به صورت هایی گفته میشود که پیشانی و استخوان گونه تان بزرگتر و عریضتر از چانه تان است.

حالت صورت از بالا به پایین باریک میشود.

برای افرادی که فرم صورت قلبی دارند بهترین فریم عینک ،فریم هایی که به فریم گربه ای مشهور هستند عالی است.

از فریم های wayfarers نیز میتوانند استفاده کنند

فریم مناسب صورت قلبی

صورت گرد

صورت گرد حالت بی زاویه ای دارد

صورت های گرد به حالت هایی گفته میشوند که حالت چانه و پیشانی هم سطح بوده و صورت زاویه ندارد.

پس باید فریمی انتخاب کنیم که کمی به صورت حالت و زاویه بدهد.

از انتخاب فریم های بزرگ و گرد بپرهیزید و از عینک های زاویه دار استفاده کنید مثل عینک های گربه ای

فریم های مخصوص صورت گرد

 صورت بیضی یا تخم مرغی

صورتی کشیده و تخم مرغی بهترین حالت برای انتخاب عینک

صورت های بیضی به حالت هایی گفته میشود که حالت کشیده و تخم مرغی دارند.

این افراد برای انتخاب فریم عینک مشکلی ندارند و حدودا هر عینکی که بزنند به صورتشان می اید.

بهترین فریم های عنک برای صورت بیضی

 

صورت مربع و مستطیل

صورت مربع با زاویه فک زیاد و ارتفاع صورت کم

صورت های مربع به حالتی گفته میشود که پیشانی و چانه عریضی دارند و ارتفاع صورتشان کم است و صورت زاویه داری دارند و صورت های مستطیل نیز به همان صورت اما ارتفاع صورتشان بیشتر است .

پس شما مخالف صورت گرد هستید و باید از عینکی استفاده کنید که زاویه دار نباشد.

بیشتر از فریم های گرد استفاده کنید و فریم هایی که لبه های گردی دارند.عینک های مثل عینک های خلبانی.

بهترین فریم برای صورت مربع