جواب مرحله 314 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 314 جدولانه یک

جواب مرحله 314 جدولانه یک

آب بدبو -> گنداب
آقای اسپانیایی -> دن
آهو -> جیران
اثر برتولت برشت -> مادر
اثر رضا امیرخانی -> بیوتن
اثر شاتوبریان -> اتالا
اثر شاتوبریان -> شهدا
اثر محمد علی جمال‌زاده -> یاد و یاد بود
از استان‌ها -> کرمان
از حروف الفبا -> ضاد
از مد افتاده -> دمده
امان از سردرگم آن -> کلاف
ایمان آورده -> گرویده
بارگاه -> هواری
بزرگ -> گت
بی بند و بار -> ول
پایداری -> ثبات
پسوند پیدا کننده -> یاب
پنبه پاک نکرده -> وش
تمامی -> همگی
تیزی و چالاکی -> تندی
جاندار ذره‌بینی -> میکروب
چوپان -> شبان
حرف پیروزی -> وی
حرف دهن کجی -> یی
خوراک ایرانی از برنج -> پلو
دانه خوشبو -> هل
دختر گشتاسب -> همای
درخت زبان گنجشک -> ون
درختی راست و بلند با پوستی سفید -> سپیدار
دشمن سرسخت -> لد
دل -> فواد
دهان‌بند -> فدام
ذات و سرشت -> جنم
راه کوتاه -> ره
رنگین کمان -> نوس
رود پرآب ایران -> کارون
رود سیبری -> لنا
ریختن پول به حساب -> واریز
ریز ریز -> نمنم
سخن‌چین -> نمام
سرازیری -> شیب
سرزنش کردن -> عتاب
سرمایه -> راس المال
سلطان -> شاه
سلطنتی -> کاویان
سنگ جادوگری -> یده
شوهر خواهر -> یزنه
صاف کردن -> پالودن
طلای سفید -> پلاتین
عدد روستا -> ده
عود -> ند
غنیمت جنگی -> فی
فاکس -> دورنگار
فراق -> دوری
فراموشکار -> نسی
فرشتگان -> ملایک
فرمت صوت و تصویر -> ویدیو
لغزاندن -> سراندن
مأیوس -> دل سرد
مدینه -> شهر
مسابقه غیر فینال -> رده بندی
معبری روی خیابان -> پل
میوه، بار -> ثمر
نرم‌افزار نقشه‌کشی -> اتوکد
نوعی گهواره -> ننو
نوک مرغ -> تک
هرزگی -> لش بازی
وجود داشتن -> بودن
ورقه حکم دادگاه -> دادنامه
ویتامین جدولی -> کا
کشیک دادن به نوبت -> پست دادن
کین‌خواه خداوند -> ثارالله