پاسخ های کامل بازی خان باجی

7 فروردين 1398
پاسخ های کامل بازی خان باجی

جواب های بازی خان باجی

جواب مرحله ۱ خان باجی : گوسفند، چوپان
جواب مرحله ۲ خان باجی : صابون، کلاغ
جواب مرحله ۳ خان باجی : خورشید، خانه
جواب مرحله ۴ خان باجی : درخت، ابر، تاب
جواب مرحله ۵ خان باجی : سایه، دیوار، جارو
جواب مرحله ۶ خان باجی : عضا، پیرزن، عینک
جواب مرحله ۷ خان باجی : حوله، نوک، جوجه
جواب مرحله ۸ خان باجی : برجمیلاد، بادبادک، پسر، هواپیما
جواب مرحله ۹ خان باجی : کتابخانه، جعبه، تابلو، میخ
جواب مرحله ۱۰ خان باجی : نرده، پله، پنجره، در
جواب مرحله ۱۱ خان باجی : دود، کبریت، دست
جواب مرحله ۱۲ خان باجی : رعدوبرق، ابر، جزیره
جواب مرحله ۱۳ خان باجی : موبایل، جوب، عصبانی
جواب مرحله ۱۴ خان باجی : سفید، پارچه، گریه
جواب مرحله ۱۵ خان باجی : قایقموتوری، موج، دریا
جواب مرحله ۱۶ خان باجی : ردپا، ساحل، دریا
جواب مرحله ۱۷ خان باجی : زمینگلف، پرچم، چمن
جواب مرحله ۱۸ خان باجی : عصبانی، برگ، سبز، سیب
جواب مرحله ۱۹ خان باجی : کفشدوزک، قاصدک، سبز
جواب مرحله ۲۰ خان باجی : هواپیما، پنجره، بال
جواب مرحله ۲۱ خان باجی : بنفش، بادمجان، دندان، چشم
جواب مرحله ۲۲ خان باجی : حصار، اتوبان، ماشین
جواب مرحله ۲۳ خان باجی : پاییز، جاده، پیچ
جواب مرحله ۲۴ خان باجی : مردمک، چشم، مژه
جواب مرحله ۲۵ خان باجی : بز، گل، حلزون، زنگوله
جواب مرحله ۲۶ خان باجی : ربات، حشره، زنبور
جواب مرحله ۲۷ خان باجی : حصار، تنیسور، راکت، توپ
جواب مرحله ۲۸ خان باجی : برجایفل، پاریس، ابر
جواب مرحله ۲۹ خان باجی : گرمکن، ناف، پریدن، فنر
جواب مرحله ۳۰ خان باجی : خودکار، دفتر، نوشتن، کاغذ
جواب مرحله ۳۱ خان باجی : لاک، انگشتر، ناخن، پر
جواب مرحله ۳۲ خان باجی : حباب، ماهی، دم، باله
جواب مرحله ۳۳ خان باجی : قفل، صندوقچه، کلید، چوب
جواب مرحله ۳۴ خان باجی : درخت، زوزه، گرگ، ستاره
جواب مرحله ۳۵ خان باجی : شماره، مشکی، سیم، گوشی
جواب مرحله ۳۶ خان باجی : موجسوار، غروب، ساحل، دریا
جواب مرحله ۳۷ خان باجی : موجسواری، خورشید، کوسه، ابر
جواب مرحله ۳۸ خان باجی : ساعتشنی، دست، شن، خورشید
جواب مرحله ۳۹ خان باجی : ابر، ستاره، حصار، ماه
جواب مرحله ۴۰ خان باجی : جنگل، عاج، گوش، فیل
جواب مرحله ۴۱ خان باجی : جوشکاری، نور، جرقه، ماسک
جواب مرحله ۴۲ خان باجی : نقشه، قطبنما، عقربه، سایه
جواب مرحله ۴۳ خان باجی : نانتست، بشقاب، نیمرو، نعلبکی
جواب مرحله ۴۴ خان باجی : عکاس، دوچرخه، سبد، غروب
جواب مرحله ۴۵ خان باجی : رنگینکمان، دیوار، کیف
جواب مرحله ۴۶ خان باجی : لاکپشت، خرچنگ، لاک، ستاره
جواب مرحله ۴۷ خان باجی : کوهنورد، یخ، قندیل، برف
جواب مرحله ۴۸ خان باجی : بال، فرشته، ابر، پیراهن
جواب مرحله ۴۹ خان باجی : ماشه، اسلحه، ماسک، یقه
جواب مرحله ۵۰ خان باجی : موج، ستارهدریایی، ساحل، ماسه، دریا
جواب مرحله ۵۱ خان باجی : گلبرگ، گل، شبنم، برگ
جواب مرحله ۵۲ خان باجی : چمدان، عکس، قهوهای، دسته، دوربین
جواب مرحله ۵۳ خان باجی : ابر، خورشید، تیربرق، ریل
جواب مرحله ۵۴ خان باجی : گلدان، کاکتوس، گلکاری، خاک، دست
جواب مرحله ۵۵ خان باجی : پنجره، قاصدک، تیربرق، ترک
جواب مرحله ۵۶ خان باجی : خیابان، موتور، دود، اگزوز
جواب مرحله ۵۷ خان باجی : طناب، خال، سطل، بیل
جواب مرحله ۵۸ خان باجی : بسکتبال، پرش، تور، حلقه
جواب مرحله ۵۹ خان باجی : عکس، ستونفقرات، رادیولوژی، دکتر
جواب مرحله ۶۰ خان باجی : کتونی، لنز، دوربین
جواب مرحله ۶۱ خان باجی : ریشه، سوراخ، مار، درخت
جواب مرحله ۶۲ خان باجی : شیشه، باران، قطره، ماشین
جواب مرحله ۶۳ خان باجی : ناراحت، دلقک، نیمکت، عروسک
جواب مرحله ۶۴ خان باجی : فیل، اسباببازی، خرطوم، دایناسور
جواب مرحله ۶۵ خان باجی : ناودان، گربه، برگ، کوچه
جواب مرحله ۶۶ خان باجی : دستکش، منگوله، شالگردن، چکمه
جواب مرحله ۶۷ خان باجی : روبان، شنل، قرمز، پاپیون
جواب مرحله ۶۸ خان باجی : سیبیل، برف، پوست، ببر
جواب مرحله ۶۹ خان باجی : مترسک، وصلهپینه، دکمه، کلاه
جواب مرحله ۷۰ خان باجی : سیاره، فضا، زمین، ماهواره
جواب مرحله ۷۱ خان باجی : نعلبکی، قند، قندان، لیمو، چای
جواب مرحله ۷۲ خان باجی : غروب، درخت، زرافه، کرگدن، پرنده
جواب مرحله ۷۳ خان باجی : حوض، نقاشی، ماهی، پرنده، دودکش
جواب مرحله ۷۴ خان باجی : شمع، کیکتولد، سه، ستاره، شعله
جواب مرحله ۷۵ خان باجی : آشپز، دکمه، دستمالگردن، پیشبند، کلاه، لبخند
جواب مرحله ۷۶ خان باجی : انگشتر، نی، ستاره، بستنی
جواب مرحله ۷۷ خان باجی : ستونفقرات، دندان، استخوان، مهره
جواب مرحله ۷۸ خان باجی : کاکتوس، تیغ، صحرا، ماه، ستاره
جواب مرحله ۷۹ خان باجی : اهرامثلاثه، شتر، زین، مصر
جواب مرحله ۸۰ خان باجی : فولکس، باربند، نارنجی، اسباببازی، چمدان
جواب مرحله ۸۱ خان باجی : قالب، وردنه، خمیر، ستاره
جواب مرحله ۸۲ خان باجی : شوفاژ، پنجره، نور، شیشه
جواب مرحله ۸۳ خان باجی : سیمخاردار، رنگینکمان، اشاره، پسر
جواب مرحله ۸۴ خان باجی : انگشت، چرخوفلک، موبایل، شهربازی، کج
جواب مرحله ۸۵ خان باجی : شکسته، خندان، زرده، تخممرغ، سفیده، نیمرو
جواب مرحله ۸۶ خان باجی : کیف، نرده، دوچرخهسوار، صحبتکردن، پرنده
جواب مرحله ۸۷ خان باجی : کتاب، پرنده، مسیر، درخت، ابر، نیمکت
جواب مرحله ۸۸ خان باجی : کاغذ، نشستن، کوزه، غمگین، چتر
جواب مرحله ۸۹ خان باجی : انعکاس، خانه، درخت، پنجره، قایق
جواب مرحله ۹۰ خان باجی : ماهیگیری، قلاب، اسکله، کلاه
جواب مرحله ۹۱ خان باجی : ضربدر، پلیاستیشن، دایره، دسته
جواب مرحله ۹۲ خان باجی : عینک، پدرژپتو، بغل، دماغ، پینوکیو
جواب مرحله ۹۳ خان باجی : عینکآفتابی، نی، لنز، کلاه، دوربین
جواب مرحله ۹۴ خان باجی : ساز، گیتار، نیمکت، دفترنت، سیم، کیف
جواب مرحله ۹۵ خان باجی : ماکارونی، گوجه، برگ، بادمجان، پیاز
جواب مرحله ۹۶ خان باجی : چمن، کیسه، توپگلف، بندکفش، سبد، سایه
جواب مرحله ۹۷ خان باجی : شطرنج، سرباز، شاه، انعکاس، اسب، وزیر
جواب مرحله ۹۸ خان باجی : سلفی، موبایل، پالتو، زمستان، برف
جواب مرحله ۹۹ خان باجی : کلاه، ذرهبین، علامتسوال، کارآگاه، دود، سیبیل
جواب مرحله ۱۰۰ خان باجی : کلاس، تختهپاککن، دو، جیب، مانتو، مسواک، مقنعه
جواب مرحله ۱۰۱ خان باجی : ساعتمچی، لوتی، لنگ، پیراهن، دکمه، سیبیل
جواب مرحله ۱۰۲ خان باجی : کوله، بستنیقیفی، زبان، کمربند، جیب
جواب مرحله ۱۰۳ خان باجی : لیموترش، قیچی، فلفل، چاقو، قاشق، قارچ
جواب مرحله ۱۰۴ خان باجی : مداد، پاستل، قلمو، پالت، دستمال
جواب مرحله ۱۰۵ خان باجی : اینستاگرام، گوگل، فیسبوک، موبایل، جیمیل
جواب مرحله ۱۰۶ خان باجی : چاقو، بشقاب، دستمال، برگ، نانتست، چنگال
جواب مرحله ۱۰۷ خان باجی : فرودگاه، شیشه، چمدان، کوله، هواپیما
جواب مرحله ۱۰۸ خان باجی : مدادرنگی، پرچم، کاغذ، بالن، نقاشی
جواب مرحله ۱۰۹ خان باجی : رادیو، روسری، صندلی، چرت، جوراب، پیرزن، عینک
جواب مرحله ۱۱۰ خان باجی : چتر، بالن، خودنویس، کتاب، قلاده، مسیر
جواب مرحله ۱۱۱ خان باجی : جادوگر، ماه، شب، پنجره، جارو، گربه، حصار
جواب مرحله ۱۱۲ خان باجی : بال، تخممرغ، شیرپاکتی، گوشت، ران، استخوان، ماهی
جواب مرحله ۱۱۳ خان باجی : مطالعه، آجر، صندلی، مرد، گلدان، لامپ
جواب مرحله ۱۱۴ خان باجی : رگ، کت، ساعتهوشمند، کراوات، حلقه، میکیموس، دکمه
جواب مرحله ۱۱۵ خان باجی : کاغذ، مدادرنگی، بال، پروانه، گل، نقاشی
جواب مرحله ۱۱۶ خان باجی : عینک، ماشینتایپ، نعلبکی، کاکتوس، دوربین
جواب مرحله ۱۱۷ خان باجی : کوهنورد، سایه، عصا، ابر، کوله، کوهستان
جواب مرحله ۱۱۸ خان باجی : میز، گرامافون، پرده، گل، شیپور، صفحه
جواب مرحله ۱۱۹ خان باجی : ساعت، پروانه، عینک، اردک، گلدان، سایه
جواب مرحله ۱۲۰ خان باجی : دنبالکردن، دندان، بادکنک، آببازی، کفش، خنده
جواب مرحله ۱۲۱ خان باجی : موج، دریا، دختر، قایقسواری، جلیقهنجات، بادبان، پسر
جواب مرحله ۱۲۲ خان باجی : چشمبند، کلاه، دود، استخوان، ریش، عصا، ماهی، دزددریایی
جواب مرحله ۱۲۳ خان باجی : جاده، نارنجی، آسفالت، جنگل، پاییز
جواب مرحله ۱۲۴ خان باجی : کلاهایمنی، گرمکن، صعود، یخ، یخنوردی، طناب
جواب مرحله ۱۲۵ خان باجی : پریز، لیوان، کتاب، کشو، تختخواب، پنجره
جواب مرحله ۱۲۶ خان باجی : شیشهشکسته، صندلی، خرابه، پله، ترک، دستگیره
جواب مرحله ۱۲۷ خان باجی : دارت، صندلی، هالوژن، پرده، گلدان، میز
جواب مرحله ۱۲۸ خان باجی : چوب، ماهیتابه، املت، سبزی، ماکارونی، گوجه
جواب مرحله ۱۲۹ خان باجی : چمدان، هواپیما، پنجره، بال، مسافر، پله، موتور
جواب مرحله ۱۳۰ خان باجی : قطار، چراغمطالعه، ساعت، گلدان، کاکتوس، قابعکس
جواب مرحله ۱۳۱ خان باجی : جغد، طاقچه، کتاب، طناب، قاب، جمجمه
جواب مرحله ۱۳۲ خان باجی : ساربان، ردپا، شتر، سایه، کاروان، صحرا
جواب مرحله ۱۳۳ خان باجی : لوستر، شمع، کنسول، کوسن، نردبان، مبل
جواب مرحله ۱۳۴ خان باجی : کت، انگشتر، پیرمرد، بستنی، ساعتمچی، کراوات
جواب مرحله ۱۳۵ خان باجی : میله، وزنهبردار، وزنه، مچبند، جوراب، شلوارک
جواب مرحله ۱۳۶ خان باجی : دامن، انگشتر، کوزه، عینک، مطالعه، النگو، روسری
جواب مرحله ۱۳۷ خان باجی : بادام، کیک، توتفرنگی، شاهتوت، کاسه، انار، کیوی
جواب مرحله ۱۳۸ خان باجی : درخت، قایق، کوهستان، اسکله، پارو، دریاچه
جواب مرحله ۱۳۹ خان باجی : کمربند، کیسه، شال، کفش، سگک، موبایل، دوربین
جواب مرحله ۱۴۰ خان باجی : مرد، میکروسکوپ، نرده، خودکار، کلاه، روپوش
جواب مرحله ۱۴۱ خان باجی : عکاس، عینکدودی، کلاه، ساعت، ماشین، دست
جواب مرحله ۱۴۲ خان باجی : صخره، سهپایه، دوربین، سیاهسفید، عکاس، کوله
جواب مرحله ۱۴۳ خان باجی : خطعابر، خطکشی، موبایل، جنگل، ماشین، خیابان
جواب مرحله ۱۴۴ خان باجی : کابینت، گلدان، فر، کف، آشپزخانه، کاشی، اجاقگاز، کرکره
جواب مرحله ۱۴۵ خان باجی : تابلو، آباژور، کاناپه، پتو، خوابیدن، پا، در
جواب مرحله ۱۴۶ خان باجی : افسار، نیزه، کلاهخود، اسب، تیرکمان، جنگجو، زره
جواب مرحله ۱۴۷ خان باجی : میز، آفتابگردان، قلمو، سطل، تابلو، پیشبند، شاخه
جواب مرحله ۱۴۸ خان باجی : پرده، ابر، ناف، پنجره، خمیازه، مشت، دندان، پرنده
جواب مرحله ۱۴۹ خان باجی : گوش، دندانپزشک، ساعت، دندان، دستکش، صندلی، گوشواره، مو
جواب مرحله ۱۵۰ خان باجی : لبخند، سایهبان، سبزی، بیست، زنبیل، بربری
جواب مرحله ۱۵۱ خان باجی : پرچم، جزیره، قایق، درختنخل، ماهیگیری، بادبان
جواب مرحله ۱۵۲ خان باجی : اسبسواری، اسب، مسابقه، افسار، کلاه، زین
جواب مرحله ۱۵۳ خان باجی : داشبورد، شیشه، ماشین، فرمان، برفپاککن، صندلی، دنده
جواب مرحله ۱۵۴ خان باجی : نمودار، انگشتر، تبلت، قهوه، چوب، کراوات، قاشق، شکر
جواب مرحله ۱۵۵ خان باجی : پیرمرد، کلاهنمدی، گل، شلنگ، پله، پیژامه، عینک
جواب مرحله ۱۵۶ خان باجی : قرمز، پاککن، دفتر، تلویزیون، مداد، پشتی، کفشدوزک، گلدان
جواب مرحله ۱۵۷ خان باجی : کلاه، انگشت، پیانیست، پرده، عکاس، چهارپایه، خمشدن
جواب مرحله ۱۵۸ خان باجی : دایناسور، جمجمه، موزه، ستون، فسیل، استخوان، پرچم
جواب مرحله ۱۵۹ خان باجی : روبان، پرگار، کرهزمین، قلمو، کتاب، خطکش، ککومک، دایره، گونیا
جواب مرحله ۱۶۰ خان باجی : کوهستان، فنجان، پرنده، شعله، میز، موبایل، قفس، چمنزار، صندلی
جواب مرحله ۱۶۱ خان باجی : هلدادن، شاخه، درخت، برگ، بازی، کلاه، دختر، تاب، گل
جواب مرحله ۱۶۲ خان باجی : جلیقه، خبرنگار، زیرانداز، خمیر، جین، گوش، میکروفون، عکاس
جواب مرحله ۱۶۳ خان باجی : ماشین، کتابخانه، کشو، ساعت، آباژور، تابلو، مجسمه، پریز
جواب مرحله ۱۶۴ خان باجی : کیف، مروارید، چمدان، ترمز، دوچرخه، عکس، دست، فرمان
جواب مرحله ۱۶۵ خان باجی : پاندا، کیبورد، چراغمطالعه، سفید، مانیتور، اپل، هدفون، ماوس
جواب مرحله ۱۶۶ خان باجی : روبان، تبلت، قیچی، نارنجی، هدیه، عینک، خودکار، تایپ، لیمو
جواب مرحله ۱۶۷ خان باجی : در، تخت، لوستر، میز، پنجره، لامپ، هتل، دستگیره
جواب مرحله ۱۶۸ خان باجی : صخره، درختکاج، جنگل، دوربین، کوه، چهارخانه، جین، ایستادن
جواب مرحله ۱۶۹ خان باجی : سوراخ، نت، انگشت، سیاره، دایره، قلب، سیدی، ستاره، خورشید، سیبیل
جواب مرحله ۱۷۰ خان باجی : چاقو، لیمو، تخممرغ، آرد، گوشت، خمیر، بادام، رنده
جواب مرحله ۱۷۱ خان باجی : پرچم، شوالیه، دیوار، سپر، شمشیر، کلاهخود، زره
جواب مرحله ۱۷۲ خان باجی : خیار، بادمجان، کاهو، فلفل، پیاز، کلم، تربچه، سیبزمینی
جواب مرحله ۱۷۳ خان باجی : تابلو، تماشاچی، چمن، سبز، فوتبال، استادیوم، دروازه، جرثقیل
جواب مرحله ۱۷۴ خان باجی : سیم، پروژکتور، پایه، پنجره، نور، عکاسی، سهراهی، لامپ
جواب مرحله ۱۷۵ خان باجی : ترمز، موز، هندوانه، سبد، سیب، هویج، زین، تابلو، انگور، هسته
جواب مرحله ۱۷۶ خان باجی : قیچی، مقوا، انبر، آفتابگردان، اسفنج، چسب، روبان، قرقره، پنبه
جواب مرحله ۱۷۷ خان باجی : ساعت، چرخ، بیمارستان، کشو، بالش، سیم، سطل، پریز، تختخواب
جواب مرحله ۱۷۸ خان باجی : دکتر، قیچی، گوشی، کپسول، قرص، عینک، دماسنج، سرنگ
جواب مرحله ۱۷۹ خان باجی : پارکت، تابلو، رادیاتور، پنجره، کاناپه، میز، پرده، هالوژن، پله
جواب مرحله ۱۸۰ خان باجی : پیازچه، سبزی، گوجه، نارگیل، بادمجان، خرچنگ، میگو، بلال، سیر
جواب مرحله ۱۸۱ خان باجی : پسر، ماشین، پیادهرو، کیف، سایه، سانروف، جیب
جواب مرحله ۱۸۲ خان باجی : فلز، هنرخیابانی، آجر، خزه، اسکلت، زباله، تیرآهن
جواب مرحله ۱۸۳ خان باجی : زنجیر، لامپ، نیروگاه، صنعت، جرثقیل، دودکش، پلکان
جواب مرحله ۱۸۴ خان باجی : قبرستان، سنگقبر، صلیب، مسیحی، آرامگاه، کاج، راه
جواب مرحله ۱۸۵ خان باجی : بارکد، قورباغه، لوزی، قلب، قرمز، کاردستی، اتد، شابلون
جواب مرحله ۱۸۶ خان باجی : مثلث، ترازو، انعکاس، کلیک، دلار، دوازده، ششضلعی، استیل
جواب مرحله ۱۸۷ خان باجی : کپسول، نیمرخ، آرنج، کفگیر، سیم، شعله
جواب مرحله ۱۸۸ خان باجی : جوراب، بخیه، راهراه، هالووین، خونآشام، روح، کمربند، شیطان
جواب مرحله ۱۸۹ خان باجی : ایتالیا، پرچم، گنبد، پارو، ساختمان، اسکله، ونیز
جواب مرحله ۱۹۰ خان باجی : ویترین، گلدان، پنجره، جدول، سنگفرش، مغازه
جواب مرحله ۱۹۱ خان باجی : جوان، تنها، افسردگی، شلوغ، کاپشن، مردم، ویترین
جواب مرحله ۱۹۲ خان باجی : میانسال، ساعت، نارنجی، جوراب، طاس، انتظار، سالن، پاکت
جواب مرحله ۱۹۳ خان باجی : کیمونو، دامن، آسیا، لامپ، برمودا، سنتی
جواب مرحله ۱۹۴ خان باجی : خانواده، لامپ، جین، رکابزدن، چرخکمکی، کابلبرق، سایه، دستبند
جواب مرحله ۱۹۵ خان باجی : شاگرد، فرمان، دست، دنده، عینک، رانندگی، جاده
جواب مرحله ۱۹۶ خان باجی : مرد، لوستر، نقشه، ستون، ایستگاه، مرمر
جواب مرحله ۱۹۷ خان باجی : دکمه، یواسبی، پارکت، اسپیکر، ماکت، بال، قلمنوری
جواب مرحله ۱۹۸ خان باجی : تبلیغات، لاستیک، دستکش، بیلبورد، تاکسی
جواب مرحله ۱۹۹ خان باجی : مکعب، دامن، طراحی، عکس، ضربدر، تختهشاسی
جواب مرحله ۲۰۰ خان باجی : جنگل، وارونه، قایق، فنجان، راهراه
جواب مرحله ۲۰۱ خان باجی : نگاه، ساکسیفون، ساز، خرس، شلوارسبز، تکیه، دمیدن، گروه
جواب مرحله ۲۰۲ خان باجی : ابرو، مردمک، لاکمشکی، ترسناک، وحشت، نارنجی، سرمه
جواب مرحله ۲۰۳ خان باجی : دوربینشکاری، سیاحت، درخت، راننده، گیس، شلوارک، زاپاس، تپه، جیپ
جواب مرحله ۲۰۴ خان باجی : نور، ستون، عکاسی، اثرباستانی، آسمان، توریست، عمامه، حکاکی
جواب مرحله ۲۰۵ خان باجی : فیگور، مدل، بالش، دستگیره، لمدادن، قورباغه، تشک
جواب مرحله ۲۰۶ خان باجی : موکت، ستون، چرخدستی، مانیتور، کانتر، فرودگاه، صندلی، چرت
جواب مرحله ۲۰۷ خان باجی : امواج، کوسه، خورشید، نردبان، توپ، کلاه، استخوان، گنج، سربند، ماهی
جواب مرحله ۲۰۸ خان باجی : پلمعلق، دستبند، مارک، سبز، کتاب، بلوند، جنگل، قرمز
جواب مرحله ۲۰۹ خان باجی : ماه، درخت، مسیر، فانوسدریایی، سهچرخه، اقیانوس، دوچرخه، گیاه
جواب مرحله ۲۱۰ خان باجی : سنت، پر، ماسک، لاغر، بالاتنه، جمجمه، پسربچه، رنگارنگ، کش
جواب مرحله ۲۱۱ خان باجی : سپر، ماشین، چرخدنده، کاپوت، آچار، مکانیک، ریش، زنجیر
جواب مرحله ۲۱۲ خان باجی : تقویم، مایو، پاککن، کودک، دفترسیمی، کرکره، جامدادی، توپجنگی، کاغذ
جواب مرحله ۲۱۳ خان باجی : بزکوهی، یال، ابر، طاق، آبشار، ورودی، حیوانات، خرطوم
جواب مرحله ۲۱۴ خان باجی : مجسمه، شمع، راهب، بودایی، معبد، سقف، چهارزانو، پنکه، طلا
جواب مرحله ۲۱۵ خان باجی : بیمار، تشت، دستمالکاغذی، بخار، دماسنج، مبلآبی، پاشویه
جواب مرحله ۲۱۶ خان باجی : نیمکت، مسیحیت، راهرو، طاق، مذهب، مجسمه، نرده، محراب، کلیسا
جواب مرحله ۲۱۷ خان باجی : طناب، چوبپنبه، معجون، حباب، زنجیر، مایع، امواج، بادبان، تیغه
جواب مرحله ۲۱۸ خان باجی : صمیمیت، نیمرخ، لبخند، زبان، برگ، زیرانداز، پیکنیک، ریش
جواب مرحله ۲۱۹ خان باجی : طعمه، دریاچهیخی، سیگار، فلاسک، ریشبزی، درختکاج، حباب، ماهیگیری
جواب مرحله ۲۲۰ خان باجی : شنزار، سایه، بیابان، ردپا، تنهایی، ناهموار، روشن
جواب مرحله ۲۲۱ خان باجی : اسب، کنترل، هدست، میزتلویزیون، پریز، پنکه، ظرفمیوه، عکس، بلندگو
جواب مرحله ۲۲۲ خان باجی : چراغسبز، پلاک، بارندگی، مهشکن، کفش، برفپاککن، پیادهرو، لاستیک
جواب مرحله ۲۲۳ خان باجی : شناور، حوله، کلبهاسکیمو، قطب، سطلسبز، راهراه، کوهیخ
جواب مرحله ۲۲۴ خان باجی : قایقموتوری، باغچه، شاخه، شیروانی، پرچم، درختکاج، شیشه
جواب مرحله ۲۲۵ خان باجی : تکچشم، شهابسنگ، فضانورد، ماه، تلسکوپ، سفینه، ماهواره، زمین
جواب مرحله ۲۲۶ خان باجی : اتوبوسبرقی، برف، لامپ، کابل، ویترین، سطلزباله، پیادهرو
جواب مرحله ۲۲۷ خان باجی : سواری، نارگیل، ماقبلتاریخ، موز، نقاب، پیشانیبند، گوشت، نیزه
جواب مرحله ۲۲۸ خان باجی : قطار، ساعتمچی، ابر، مستطیل، طبیعت، برف، منظره، نیمرخ
جواب مرحله ۲۲۹ خان باجی : نقاشی، قصر، نگهبانموزه، فلش، نقاب، غارنشین، دایناسور
جواب مرحله ۲۳۰ خان باجی : بارشبرف، حصار، لامپ، ویترین، کریسمس، شیروانی، برف، بالکن
جواب مرحله ۲۳۱ خان باجی : قهوهای، ترسیده، حالتصورت، عصبانی، متعجب، بیتفاوت، خندان
جواب مرحله ۲۳۲ خان باجی : راهراه، کارتیمی، پلیور، دستبند، خالکوبی، کاکتوس، مشارکت، مداد
جواب مرحله ۲۳۳ خان باجی : تپانچه، قطبنما، عصا، قلمپر، چوبپنبه، کره، میخ، دریا
جواب مرحله ۲۳۴ خان باجی : توریست، پلکان، سنگفرش، مجسمه، وان، سایه، خیابان، ماشین
جواب مرحله ۲۳۵ خان باجی : پیچک، درورودی، قارچ، جغد، دندان، کیبورد، کروکودیل، موسیقی، گروه
جواب مرحله ۲۳۶ خان باجی : قابعکس، ساعترومیزی، قفسه، یادداشت، کنترل، ماوس، عینک
جواب مرحله ۲۳۷ خان باجی : زمستان، سرخوردن، شال، گلولهبرفی، بازیگوش، پرندهآبی، سورتمه
جواب مرحله ۲۳۸ خان باجی : پله، ساختمان، نیمرخ، برف، چارچوب، ستون، پنجره، سایه
جواب مرحله ۲۳۹ خان باجی : ظرف، رودخانه، قطبنما، تبر، فوران، چادر، آتشفشان، گدازه
جواب مرحله ۲۴۰ خان باجی : ترمز، ترکنشستن، حجاب، دمپایی، کوله، تفریح، روبنده، شکم، آفتابگیر
جواب مرحله ۲۴۱ خان باجی : صندوق، باله، گرداب، مسیر، جزیره، بطری، نقشهگنج، کوسه
جواب مرحله ۲۴۲ خان باجی : مچاله، آرنج، عضله، رقابت، شرطبندی، پولیور، مچاندازی، تهریش
جواب مرحله ۲۴۳ خان باجی : تارعنکبوت، پاره، شومینه، مبل، خفاش، ماهکامل، پاندول، هیزم
جواب مرحله ۲۴۴ خان باجی : عکس، سویشرت، پوز، تختهشاسی، کارت، قفسه، کارتخوان، کفکفش، اسب، نوشیدنی
جواب مرحله ۲۴۵ خان باجی : پلمتحرک، صفحه، کلاهخود، گاری، قرمز، قلعهکاغذی، خندق
جواب مرحله ۲۴۶ خان باجی : موج، فانوس، ناآرام، دریا، طوفانی، پرنده، تلاطم، قایق
جواب مرحله ۲۴۷ خان باجی : برف، دکمه، یخبندان، هویج، ترک، کلبهیخی، شناور، دماغ
جواب مرحله ۲۴۸ خان باجی : کادیلاک، سایه، رینگ، تمیز، براق، پارکینگ، خودرو، صندلی، کلاسیک
جواب مرحله ۲۴۹ خان باجی : دانشمند، میکروسکوپ، حادثه، انفجار، آزمایشگاه، قفسه، دود
جواب مرحله ۲۵۰ خان باجی : چراغ، رودخانه، پل، برج، انعکاس، شهر، نورانی، خانه، پشتبام
جواب مرحله ۲۵۱ خان باجی : نقاشی، دستگیره، متروکه، ضربدر، زنگزده، آجرنما، کوچه، شکسته
جواب مرحله ۲۵۲ خان باجی : کیلومترشمار، داشبورد، آرم، فرمان، لوکس، بوق، دکمه، مرسدسبنز
جواب مرحله ۲۵۳ خان باجی : قطار، ساعتمچی، ابر، مستطیل، طبیعت، برف، منظره، نیمرخ
جواب مرحله ۲۵۴ خان باجی : کارگاه، چرخدستی، میزکار، صنعتگر، جدول، شهرقدیمی، خیابان
جواب مرحله ۲۵۵ خان باجی : سیاره، رزقرمز، آبشار، بلوند، ستاره، شال، کمربند، درخشش
جواب مرحله ۲۵۶ خان باجی : میمون، حیوان، سوراخبینی، صورت، پشمالو، چروک، خیره، گوریل
جواب مرحله ۲۵۷ خان باجی : تاب، طناب، دریاچه، نردبان، پرده، پاییز، خانهدرختی، بالکن
جواب مرحله ۲۵۸ خان باجی : تپانچه، قطبنما، عصا، قلمپر، چوبپنبه، کره، میخ، دریا
جواب مرحله ۲۵۹ خان باجی : گلفروش، مردم، نقاشی، سبد، تابلو، ورودی، شمارهده، پدال
جواب مرحله ۲۶۰ خان باجی : قطور، خاک، ریشه، درختکهنسال، تنومند، طبیعت، شاخه
جواب مرحله ۲۶۱ خان باجی : سبد، توربینبادی، توپ، پروانه، بوته، بازی، خانواده
جواب مرحله ۲۶۲ خان باجی : انعکاس، پشتبام، نرده، سازهفلزی، پنجره، آسمانخراش، لوله، ریش
جواب مرحله ۲۶۳ خان باجی : پله، ساختمان، نیمرخ، برف، چارچوب، ستون، پنجره، سایه
جواب مرحله ۲۶۴ خان باجی : قوری، کیک، تنهدرخت، قارچ، سنجاب، کمربند، کتاب، صندلی
جواب مرحله ۲۶۵ خان باجی : جنگل، ریشه، باریکهنور، خزه، رودخانه، طبیعت، جریانآب
جواب مرحله ۲۶۶ خان باجی : تایر، اسبابکشی، دندان، کلاهقرمز، جعبه، کمد، کامیون، درخت
جواب مرحله ۲۶۷ خان باجی : جادو، تکیهدادن، پسر، هلال، ستاره، صفحه، جوراب
جواب مرحله ۲۶۸ خان باجی : تارعنکبوت، پاره، شومینه، مبل، خفاش، ماهکامل، پاندول، هیزم
جواب مرحله ۲۶۹ خان باجی : لامپ، سسخردل، ساندویچی، بارانی، مشتری، کچاپ
جواب مرحله ۲۷۰ خان باجی : شنا، زیرآب، غواصی، ازدحام، تراکم، بچهکوسه، ماهی
جواب مرحله ۲۷۱ خان باجی : موج، فانوس، ناآرام، دریا، طوفانی، پرنده، تلاطم، قایق
جواب مرحله ۲۷۲ خان باجی : جدول، سفید، پلاستیک، گیاه، سبز، دمپایی، انتظار، دستفروش، دستکش
جواب مرحله ۲۷۳ خان باجی : میکروسکوپ، بطری، قیف، ریختن، لوله، کتاب، شیمی