جواب مرحله 311 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 311 جدولانه یک

جواب مرحله 311 جدولانه یک

آبی که بیهوده روی زمین جاری شود -> هرزاب
آرایش -> زیب
اثر ایرج پزشک‌زاد -> اسمون ریسمون
اثر کردن -> تاثیر
ارجمند -> گرانقدر
از تولیدات زنبور عسل -> موم
از حروف یونانی -> سای
از سوره‌ها -> عادیات
از وسایل پرواز -> بالون
اسب نر -> نریان
اصل، اساس -> مایه
الاغ ورزشکار! -> گورخر
باب روز -> مدرن
بدنامی -> ننگ
بزه -> گناه
بشاش -> خنده رو
پاره شدگی -> گسیختگی
پایتخت بلیز -> بلموپان
پرحرف -> وراج
پنهان داشتن -> کتمان
پهلوان -> گو
تابلویی از پیتر آگوست رنوآر -> دوخواهر
تباه شدن -> نتر
ترازنامه -> بیلان
جانبازی -> ایثار
جایی که سایه باشد -> نسار
جسم معدنی هادی الکتریسیته -> فلز
جوان -> نورس
حرف دهن کجی -> یی
حیوان محبوب ترکمن‌ها -> اسب
خاک -> گرد
خطوط پیشانی -> سگرمه
خویشی -> قربت
دشت و صحرا -> دمن
دشمنی -> کینه
راهب بودایی -> شمن
رشته‌کوه اروپا -> الپ
رنگ -> لون
رهاننده -> ناجی
سرازیری -> شیب
سوزن بزرگ دوختن پارچه‌ های ضخیم -> جوالدوز
شهر اردبیل -> نیر
شهر بوشهر -> کنگان
شهر فارس -> فسا
شهر مازندران -> رامسر
شکاف و رخنه -> جر
فارسی باستانی -> پارسی
فانوس دریایی -> فاروس
قدم -> گام
قرص -> حب
قلاب کمربند -> سگک
گروه، دسته -> فوج
لازم، بایسته -> حتم
مخلوق خداوند -> بنده
مذکر -> نر
مراد -> کام
مرتجع -> واپسگرا
مرگ -> موت
موسوی -> کلیمی
نقاش -> رسام
نمد زین -> یون
نمو دادن -> رویاندن
نویسنده کیمیاگر -> پایولو کویلیو
هضم غذا -> گوارش
همانند -> همگن
هماهنگ نیست -> ناجور
و اگر نه -> ورنه
کامپیوتر -> رایانه
کشت به امید باران -> دیم
کشور آفریقایی -> سودان
کوزه بزرگ -> هب
کیسه غذای چهارپا -> توبره