ژست های زیبا برای عکاسی آقایان

25 دي 1397
ژست های  زیبا  برای عکاسی  آقایان

در این بخش برای شما عزیزان ژست های زیبا و مردانه جمع آوری کرده ایم با آموزش این حرکات تا شما در عکس های خود بدرخشید.

آیا شما می خواهد در عکس های خود قوی دیده شود یا جدی و یا آرام و ریلکس؟ هم نوع ژست فرد در پیامی که عکس منتقل می کند موثر است و هم زاویه دوربین عکاسی.

با ما همراه باشید:

عکس های کلوز آپ هد شات استاندارد:

در این نمونه عکس های کلاسیک که از زاویه بالا گرفته میشود

. در این ژست به فرد اجازه دهید کاملا آرام و ریلکس باشد کمی به سمت جلو خم شود و زاویه دیدش به سمت بالا باشد.

بیشتر این عکس در حالت نشسته است.

عکس کلوز آپ

ژست دست به سینه:

برای افرادی که دوست دارند در عکس ها قوی تر و جذاب تر دیده شوند این مدل عکس بسیار عالیست. پس باید از سوژه بخواهید دست به سینه بایستد و چهره ی جدی به خود بگیرد.این عکس در اقایان بسیار مرسوم و محبوب است.

ژست دست به سینه ایستاده

ژست دیگری در حالت دست به سینه این گونه است که عکس از جلوتر گرفته شود و حالت کلوزآپ هم دارد. این نیز یکی از عکس های کلاسیک مردانه میباشد. به حالت دست به سینه بایستید یا بنشینید ولی این بار دوربین را جلوتر بیاورید.

ژست دست به سینه نشسته و کلوزآپ

ژست دست به کمر

دراین ژست از سوژه بخواهید در حالت کاملا ریلکس و ارام قرار بگیرد و یکی از دستانش را به کمر بزند و یا دستش را درون جیبش قرار بدهد و با آرامش کامل به دوربین نگاه کند.

ژستی کلاسیک و مردانه با حالت دست به کمر

 

در همین حالت میتوانید هردو دست را به کمر بزنید ویا هر دو دست را در جیب قرار دهید . در این حالت یک حسه ریلکسی و ارامش را به بیننده القا میکنید. و یکی از ژست های ساده و کاربردی می باشد.

حالت ایستاده هر دو دست به کمر

در این یکی از ژست هم مانند ژست های قبلی بایستید ولی اینبار یکی از دست ها را روی کمر یا در جیب و دست دیگر را مقابل شکم قرار دهید . این ژست نیز یک حالت ریلکس و آرامی دارد و بسیار ساده میباشد.

یک دست بر کمر دست دیگر مقابل شکم

ژست متفکرانه:

در این ژست همانطور که از اسمش پیداست باید حالتی متفکرانه داشت. به صورتی که یکی از دست های خود را زی چانه قرار بدهید ، این عکس میتوان از بالا گرفته شود و دید سوژه به سمت بالا باشد و یا از زوایای گوناگون نیز نتیجه ی خوبی به شما میدهد.

ژست متفکرانه یک ژست جدی و پر ابهت است

ژست های نشسته پشت میز:

در این ژست از سوژه بخواهید که پشت یک میز بشیند و دست ها را همانند شکل به میز تکیه بدهد و میتوانید از زوایای مختلف عکسبرداری کنید. این ژست بسیار زیبا و جذاب میباشد حتما آن را امتحان کنید.

پشت میز نشسته و تکیه به میز

حالتی دیگر که با نشستن پشت میز بسیار زیبا میشود ای است که یکی از دست ها را روی میز قرار دهید و دست دیگر خود را بر زیر چانه قرار بدهید و بهتر است این عکس را از زاویه جلو و تمام رخ بگیرید  به حالتی که مستقیم به دوربین نگاه کنید.

پشت میز دست زیر چانه ، نگاه مستقیم

ژست های تمام قد:

در این ژست ها که بسیار مرسوم است و اکثر آقایان از آن استفاده میکنند ، ژست های تمام قد است که ما برای شما چند نمونه اورده ایم

میتوانید از سوژه بخواهید کنار یک دیوار بایستد و یک پای خورد را به دیوار بزند و خودش را به دیوار تکیه دهد و از کنار عکس گرفته شود و او به دوربین نگاه کند.

عکس تمام قد ، تکیه به دیوار

در حالتی دیگر میتوانید از او بخواهید در حالتی ساده بایستد اما اینبار به طور مستقیم به دوربین نگاه نکند و  زاویه صورت و نگاهش را به سمت چپ یا راست باشد . و دستمان میتوانند در حالت آزاد یا دست در جیب یا دست به سینه باشد.

نگاه خود را به سمت دیگری مایل کنید

موفق باشید