جواب مرحله 309 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 309 جدولانه یک

جواب مرحله 309 جدولانه یک

آهوی ختن -> اف
اتاق تعویض لباس -> رختکن
اثر جواب مجابی -> فردوس مشرقی
از حشرات آفات مزارع -> ملخ
از روی انصاف -> عادلانه
از سازهای ضربی -> تنبک
اسب ترکی -> ات
انبار ته کشتی -> خن
انجام دادن -> ارتکاب
بازرگانان -> تجار
بازگشت صوت -> اکو
بالش -> کوسن
بانی و مؤسس -> سرسلسله
بدگویی -> ذم
بسیار نالنده -> انان
بلال -> ذرت
بلبل -> هزاران
بنده زرخرید -> قن
به تأکید -> اکیدا
بی‌دوام -> سست
بی‌نظمی و بی‌ترتیبی -> شلختگی
بیداد -> ستم
پایتخت لهستان -> ورشو
پایه‌ای -> بیسیک
پر کردن -> اکندن
پرفسور حیوانات -> بز
پشتش پیداست -> شفاف
پهلوان -> یل
پولک -> فلس
تا این زمان -> هنوز
تهوع -> قی
توخالی -> پوک
تیزفهم -> نکته سنج
چپ و راست رفتن با وسیله نقلیه -> ویراژ
حرف درد -> اخ
خرده‌سنگ‌های ریز -> شن
خیز برداشتن -> جستن
دانه سفت میوه -> هسته
در باشگاه خارجی بازی می‌کند -> لژیونر
درآیگاه -> ورودی
دست عرب -> ید
دمپخت -> کته
روایی -> داستانی
روز گذشته -> دی
زنده بودن -> حیات
ساز بادی فلزی -> ساکسیفون
سر هر چیزی -> نوک
سرپرست -> متولی
سرشت -> خو
شبیه -> همشکل
شهر تهران -> ملارد
شهر خوزستان -> اندیکا
شهر ریشه -> بن
شهر مرکزی -> کمیجان
شکافتن -> ترکیدن
صابون خیاطی -> مل
ظرف یخ -> یخدان
عامل ژله‌ای کننده مواد غذایی -> ژلاتین
عدد بسیار زیاد -> کرور
قیمت بازاری -> فی
گیاهی خاردار -> یز
لرزانک -> ژله
مجاز از مرد درشت هیکل -> نره خر
مرگ -> حین
ملخ -> میگ
میخ چوبی یا فلزی -> وتد
نهفته -> نهان
نو -> بدیع
همراه ایکس در ریاضی -> ای گرگ
کشتگان راه خدا -> شهدا
کشور آفریقایی -> گینه
کلمه -> واژه
کمیاب -> نادر
کهکشان معروف -> راه شیری