رنگ سال 2019

25 آذر 1397
رنگ سال 2019

رنگ سال 2019 رنگ مرجانی یا رنگ مرجان زنده هست!

کمپانی پنتون برای رنگ سال 2019 این بار در زندگی زیر آب جستجو کرده و هدفش از این انتخاب اهمیت و حفاظت از منابع طبیعی طبیعت است.

و همچنین هدف و انگیزه دومش این است که در جهان تحرک و شادابی ایجاد کند! بخاطر این که این رنگ بسیار زیبا جذاب و نماد شادابی است و بدور از افسردگی و تیرگی میباشد.

رنگ مرجانی در اصل رنگ نوعی نارنجی است که ته مایه رنگ طلایی دارد و کمی سایه صورتی نیز دارد.

این رنگ نماد شادابی و شور و نشاط و هیجان است.

این رنگ را شما میتوانید با طیف رنگ بسیار گسترده ای ست کنید

که این رنگ با رنگ مشکی و کرمی بسیار تناسب دارد.