جواب مرحله 307 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 307 جدولانه یک

جواب مرحله 307 جدولانه یک

... با ... باز با باز -> کبوتر
از به پا کردنی‌ها -> خون
از حروف الفبا -> صاد
از شهرهای خراسان جنوبی -> بشرویه
از فراورده‌های گوشتی -> همبرگر
از گل‌ها -> نرگس
اسب ترکی -> ات
افراطی -> تندرو
افسانه‌گو -> سمیر
اندوه -> رنج
انس نگرفته -> نامالوف
ایستاده -> برپا
برآمدگی زمین -> رش
بغل -> بر
بنیان -> پی
به سوی -> فا
بی‌جان -> مرده
بیچارگی -> زبونی
بید -> پت
بیشتر -> غالبا
پابرجا -> پایدار
پاکی -> قداست
پایتخت کیپ ورد -> پرایا
پرسش از مکان -> کو
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
پیامبر درون ماهی -> یونس
پیروان -> امت
پیشگاه خانه -> ایوان
تا این زمان -> هنوز
توخالی -> پوک
تکبر -> فیس
جنگ -> رزم
جنگجوی دوره صفوی -> قزلباش
چایخانه اداره -> ابدارخانه
حفر شده -> کنده
حیله و نیرنگ -> ریو
خجلت -> شرم
خودروی ارزان قدیمی -> ژیان
خودکشی ژاپنی -> هاراکیری
داستان کوتاه -> متل
درون دهان -> نج
دور کردن -> طرد
دوره دایناسورها -> ژوراسیک
رئیس مدرسه -> مدیر
راندن مزاحم -> دک
رویداد -> پیشامد
زیردست -> مریوس
شراب -> می
شهر تهران -> ری
شهر گیلان -> تالش
صاحب -> ذی
ضربه فنی بوکس -> ناکاوت
علم اشکال -> هندسه
علم مطالعه فسیل‌ها -> دیرین شناسی
فومیکول -> کودرست
قصیده‌سرای بزرگ فارسی -> خاقانی شروانی
گستاخ -> جری
گوشت دود داده -> ژامبون
لبه پایین جامه -> تریج
لقب -> کنیه
ماهی درون تفنگ -> تیر
ملاقات پزشک -> ویزیت
نصف هر چیز -> نیمه
نگهبان خانه -> سرایدار
نویسنده «شب عروسی من» -> شهره وکیلی
هیئت وزیران یک دولت -> کابینه
واقف -> داننده
کافی -> بس
کشوری در قاره سیاه -> کیپورد
کلمه درد -> واخ
کم جرأت -> ترسو
یا زنگی زنگی یا ... ... -> رومی
یار صندلی -> میز
یاری -> نصر
یاریگر -> نصیر