جواب مرحله 304 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 304 جدولانه یک

جواب مرحله 304 جدولانه یک

آب بند -> سد
آسان گرفتن -> تساهل
آشفته و درهم -> پریش
آکنده -> پر
اختر -> ستاره
از توابع شهر ری -> کهریزک
از توابع قزوین -> یمقان
اندازه و مقدار -> میزان
اندوه و دلتنگی -> ملال
اولین -> نخستین
بحث های چند نفره -> مناظرات
بدهی -> قرض
بنیان -> اساس
به درستی که -> همانا
بهای نازل -> ارزان
بیماری ریوی خطرناک -> سل
پاسخ -> جواب
پراکسید هیدروژن -> آب اکسیژنه
پرخاش و عصبانیت -> عتاب
پسر فریدون -> سلم
پسندیده -> نیکو
تحریم سیاسی -> بایکوت
تعمیرگاه ماشین -> اتوسرویس
تقاضا کرد -> خواست
تنبل جالیزی -> کدو
جدا -> سوا
جنگ در راه دین -> جهاد
چربی و پیه -> دنبه
چشم انداز -> پانوراما
چوبدستی -> عصا
حدفاصل -> حایل
حرص -> ولع
خبرگزاری روسیه -> ایتارتاس
خفگی -> اختناق
خودروی جمعی -> ون
خیانت کردن -> ناروا زدن
دختر زئوس -> هلن
دوست داشتنی -> سمپاتیک
دوستی -> حب
دکتر حیوانات -> دامپزشک
رئوف -> مهربان
رفقا -> یاران
رنگی برای خودرو -> نوک مدادی
زرد انگلیسی -> یلو
زنجیر -> غل
زیان -> ضرر
زیردستان ارباب -> رعایا
ساقه های فرعی درخت -> سرشاخه
سرب سوخته -> ابار
سکسکه -> هک هک
شغل -> حرفه
شهر جشنواره ای فرانسه -> کن
شهر خوزستان -> رام هرمز
شهید اهل قلم -> آوینی
صوت اندوه -> آه
ضمیر انگلیسی -> یو
ضمیر بی حضور -> او
ظرف غذای سربازی -> یقلاوی
عاجز -> ناتوان
غار بعثت -> حرا
غرغر بچه -> نق
فرمان سکوت -> هیس
قبله اول مسلمین -> مسجد الاقصی
قسمتی از نای -> حنجره
قلعه -> دژ
قیمت بازاری -> فی
گشاده -> وا
گیاه مرداب -> نی
لگد -> تیپا
مادر وطن -> مام
مختصر -> کوتاه
مرکز کانادا -> اتاوا
مساوی عامیانه -> یر
معیارها -> موازین
ملاک و وسیله سنجش -> معیار
نابود شده -> نیست
ناپیدا -> گم
ناحیه تحت حکومت -> قلمرو
نامی پسرانه -> حامد
نزدیکان -> اقارب
نظریه نژادپرستی -> راسیسم
نمایان -> پیدا
نوعی سطح شیبدار -> رمپ
هالوژن مایع -> برم
هالوژن نمک -> ید
هدف تیر -> آماج
همیشه و دائم -> نراک
واحدی در فیزیک -> تسلا
وداع کردن -> خداحافظی
وقت و زمان -> گاه
کالاها -> اجناس
کتابی از یوریس پاسترناک -> ستوان اشمیت
کم کم -> تدریج
کنج و گوشه -> زاویه
کوک درشت -> بخیه
یادداشت -> نت
یکپارچه -> متحد