جواب مرحله 302 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 302 جدولانه یک

جواب مرحله 302 جدولانه یک

آتشدان حمام -> تون
آزاد و رها -> ول
آن سوی چیزی -> ماورا
از البسه زنانه -> مانتو
از حروف ندا -> آی
از درندگان -> یوز
از لوازم آرایشی -> ریمل
اطراف دهان -> نس
برتری -> امتیاز
بی سواد -> امی
بیخ و ریشه -> بن
پایتخت کوبا -> هاوانا
پایندگی -> تداوم
پرتوافشانی -> تلالو
پرده سینما -> اکران
جام -> پیاله
جام ورزشی -> کاپ
جانشین او -> وی
جذاب -> گیرا
چهره -> رو
حشره مزاحم -> مگس
حکمت ارسطو -> مشا
خاموش و بی صدا -> صامت
خط نابینایان -> بریل
خلق و خوی -> سیرت
خودداری از انجام کاری -> ابا
دانه خوشبو -> هل
دختر مازنی -> کیجا
دشمنی -> کین
دگرگونی -> انقلاب
دیرینه -> کهن
دیکته -> املا
رد یا انکار وجود حقیقی -> نفی
زائو ترسان -> آل
زراعت -> کشت
زودتر از دیگری به کاری اقدام کردن -> پیشدستی
سرایت -> واگیر
سرخی قبل از غروب خورشید -> شفق
سنت ها -> سنن
سیاست -> دیپلماسی
سیماشناسی -> فیزیونومی
شالوده -> بنیان
شرف و ناموس -> آبرو
ضمیر اول شخص مفرد -> من
عقیده -> رای
غذای بیمار -> سوپ
فرومایه -> دون
فقیر و بی چیز -> بینوا
قادر -> توانا
قهوه خانه -> تریا
گسترده -> پهن
گمان -> وهم
مرتبه -> قدر
مسابقه اتومبیل رانی -> رالی
معاون هیتلر -> هس
مقابل خوب -> بد
نشستگاه اسب سوار -> زین
نظیر -> مانا
نوعی بیماری چشمی -> کوررنگی
هادی -> راهنما
هنگام -> وقت
واحد سطح -> ار
واحد نظامی -> هنگ
ویرگول -> کاما
ویزا -> روادید
کتاب مانی -> ارژنگ
کشیدنی بچه -> قد
کوچکترین واحد گفتاری -> واج
کوشش -> اهتمام