جواب مرحله 301 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 301 جدولانه یک

جواب مرحله 301 جدولانه یک

آسمان ها -> افلاک
آشیانه -> لانه
آغاز شب -> مسا
ابریشم خام -> قز
اثر پا -> رد
اختلال صدا -> خش
از اوراق بهادار -> برات
از درختان -> شمشاد
از ماه های فرنگی -> مارس
از هم پاشیده -> متلاشی
اقل -> کمتر
امیدوار -> مرتجی
انتخاب شده -> دستچین
انتخاب کردن -> برگزیدن
باب روز -> مد
بازگشایی -> افتتاح
بالابر ماشین -> جک
بخار دهان -> ها
بخیل و خسیس -> مناع
بلند و مرتفع -> شامخ
بنده خانه زاد -> قن
بی نیاز و غنی -> صمد
بیابان -> بر
پسته شادمان -> خندان
پشیمانی -> ندم
پلیس جهانی -> اینترپل
پول آلبانی -> لک
تصدیق کردن -> صحه
جذابیت -> گیرایی
جهیدن -> پرش
چاشنی قرمز غذا -> رب
چکش بزرگ -> پتک
حرارت -> تف
حمام غیر بهداشتی قدیم -> خزینه
خادم کلیسا -> شماس
خالق اثر مفاتیح الغیب -> امام فخر رازی
خداوندگار -> ایزد
خسته گشتن -> مانده شدن
در و دروازه -> باب
راه فاضلاب -> اگو
راهرو و دهلیز -> کریدور
رایگان -> زب
رگ خواب -> چم
روزی رسان -> رزاق
زائو ترسان -> آل
زهرآلود -> سمی
سرپرست -> متولی
سو و جانب -> زی
سوغات -> رهاورد
شوهر خواهر -> یزنه
شیارهای درون لوله تفنگ -> خان
ضمیر مؤدبانه -> شما
عدد تنفسی -> شش
عظمت و شوکت -> حشمت
غبار نرم -> گرد
فیلمی از تیم برتون -> ماهی بزرگ
قرارگاه -> مقر
گرامی -> مکرم
گندم سوده -> آرد
لباس شنا -> مایو
مانند -> مشابه
مایوس -> ناامید
مداح -> ثناخوان
مرغ می رود -> جا
مزه اسیدی -> ترش
مزیت -> رجحان
مصیبت -> بلا
مقابل روشنایی -> تاریکی
ملامت -> شماتت
میعاد -> وعده گاه
ناپسند -> بد
واحد پول ژاپن -> ین
واحدی در وزن -> سیر
وقت و زمان -> هنگام
کارگردان فیلم طالع نحس -> ریچارد دانر
کلمه شگفتی -> وه
یافت نشدنی -> نایاب