حل مرحله 1038 جدولانه کلاسیک

15 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1038 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1038 جدولانه کلاسیک

افقی 1 درآمد اندک -> ابباریکه
افقی 1 از رودهای مهم ایران -> هیرمند
افقی 2 آمریکایی را گویند -> یانکی
افقی 2 مکتشف تب برفکی -> لوفر
افقی 2 زبردست -> ماهر
افقی 3 داخل -> درون
افقی 3 تمرین -> ممارست
افقی 3 واحد سرعت هواپیما -> ماخ
افقی 4 نیز -> هم
افقی 4 آشیانه مرغ -> وکر
افقی 4 اثر پا -> رد
افقی 4 در امان بودن -> امنیت
افقی 5 توبه -> انابت
افقی 5 پسر سلیمان -> اوبا
افقی 5 آب بسته -> یخ
افقی 6 واحد پول سوریه -> لیر
افقی 6 بی‌تابی -> تاسه
افقی 6 زادگاه انیشتین -> اولم
افقی 7 باعث و سبب -> موجب
افقی 7 ساختمان و بنا -> عمارت
افقی 7 سبزی پیچ در پیچ -> کلم
افقی 8 روش و اسلوب -> روال
افقی 8 آفریده شده -> موجود
افقی 8 واحد پول بنگلادش -> تاکا
افقی 9 زه کمان -> وتر
افقی 9 کربلای قدیم -> نینوا
افقی 9 متکبر -> برتن
افقی 10 اشاره تأکیدی -> همان
افقی 10 از روزهای هفته -> شنبه
افقی 10 از حروف یونانی -> بتا
افقی 11 بوی ماندگی -> نا
افقی 11 ستاره دنباله‌دار -> شهاب
افقی 11 تاریخ -> سالمه
افقی 12 الهی -> خدایی
افقی 12 یار سوزن -> نخ
افقی 12 دهان عامیانه -> دهن
افقی 12 تلخ عرب -> مر
افقی 13 حرکت کرم -> وول
افقی 13 آلبومی با صدای خشایار اعتمادی -> دلشوره
افقی 13 از انواع ماهی -> قباد
افقی 14 اینک و حالا -> الان
افقی 14 ویتنام قدیم -> انام
افقی 14 خباز -> نانوا
افقی 15 اسلحه کوچک -> هفتتیر
افقی 15 ارم -> بهشتشداد
عمودی 1 آرزوی عالی -> ایدهال
عمودی 1 گدای دوره‌گرد -> روانخواه
عمودی 2 ریز نمرات -> بارم
عمودی 2 قوم ترکمن -> یموت
عمودی 2 نام هیتلر -> ادولف
عمودی 3 خرمن گندم -> بنو
عمودی 3 فک -> ارواره
عمودی 3 ابزار -> الات
عمودی 4 حال -> اکنون
عمودی 4 پوشاک چهارپایان -> جل
عمودی 4 شیوه و روش -> مشی
عمودی 4 یادداشت -> نت
عمودی 5 چهار من تبریزی -> ری
عمودی 5 نویسنده -> کاتب
عمودی 5 سیاره زهره -> ناهید
عمودی 6 میوه پخته در شکر -> مربا
عمودی 6 مرغ مقلد -> مینا
عمودی 6 سد تهران -> لار
عمودی 7 سبزی پیچیده -> کلم
عمودی 7 نود تازی -> تسعون
عمودی 7 خواروبار -> بنشن
عمودی 8 فریاد بلند -> هوار
عمودی 8 آلیاژ -> همجوش
عمودی 8 بیدار نیست -> خواب
عمودی 9 روز آینده -> فردا
عمودی 9 مساعده -> اوانس
عمودی 9 گله -> رمه
عمودی 10 بریدن شاخه‌های زائد -> هرس
عمودی 10 آشنا به کار -> وارد
عمودی 10 می -> باده
عمودی 11 صندوق حمل مرده -> تابوت
عمودی 11 دستکش نرم شکارچی -> بهله
عمودی 11 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 12 شهر فراری -> رم
عمودی 12 دارایی -> مال
عمودی 12 مرطوب -> تر
عمودی 12 موچین -> منقاش
عمودی 13 پناهگاه -> مامن
عمودی 13 نامه‌نگاری -> مکاتبه
عمودی 13 ریسمان -> بند
عمودی 14 بازی فینال -> نهایی
عمودی 14 گرفتن زبان -> لکنت
عمودی 14 پناهگاه -> ماوا
عمودی 15 نخل -> درختخرما
عمودی 15 نام یکی از سرداران بزرگ کوروش -> ابرداد