حل مرحله 1036 جدولانه کلاسیک

15 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1036 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1036 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دریای بسیار بزرگ -> اقیانوس
افقی 1 ارث -> مردهریگ
افقی 2 از واحدهای وزن -> کیلو
افقی 2 چالاک و باهوش -> زرنگ
افقی 2 معالجه کردن -> مداوا
افقی 3 داستان عاشقانه -> رمانس
افقی 3 جذاب -> گیرا
افقی 3 چهره خود را در آن می‌بینیم -> اینه
افقی 4 وسیله‌ای در حمام -> وان
افقی 4 تکرار شده -> مکرر
افقی 4 خالص -> قح
افقی 4 نیکو -> حسن
افقی 5 پشه -> بق
افقی 5 عالم‌تر -> اعلم
افقی 5 شیرینی رمضان -> بامیه
افقی 6 پاکیزه گردانیدن -> ازکا
افقی 6 واحد پول غیر رسمی ایران -> تومان
افقی 6 غصه -> غم
افقی 7 نی‌لبک -> توتک
افقی 7 تندرستی -> سلامتی
افقی 7 سلطان -> شاه
افقی 8 محکم و استوار -> اکید
افقی 8 دام صیاد -> تله
افقی 8 قدرت و نیرو -> توان
افقی 9 صدا زدن -> ندا
افقی 9 استخوان کاسه سر -> اهیانه
افقی 9 بیماری کم‌خونی -> انمی
افقی 10 حرف دهن‌کجی -> یی
افقی 10 بلای بنیان‌کن -> سیلاب
افقی 10 آش گندم و خرما -> اصیه
افقی 11 از گل‌ها -> نسرین
افقی 11 خودخواهی -> تکبر
افقی 11 حرف زورو -> زد
افقی 12 کلام نهفته -> راز
افقی 12 خدای درویش -> هو
افقی 12 از انواع حبوبات -> سویا
افقی 12 خطایی در فوتبال -> هند
افقی 13 کاغذفروش -> وراق
افقی 13 جا و محل -> مکان
افقی 13 اکثر اوقات -> غالبا
افقی 14 یعقوب فرانسوی -> ژاکوب
افقی 14 میوه‌ای مفید برای تصفیه خون -> انار
افقی 14 حیله‌گران -> رنود
افقی 15 شخص دقیق و باریک‌بین -> نکتهسنج
افقی 15 پسانوگرایی -> پستمدرن
عمودی 1 بندباز -> اکروبات
عمودی 1 عنصر ازت -> نیتروژن
عمودی 2 سرشیر -> قیماق
عمودی 2 بیابان -> وادی
عمودی 2 مرکز استان مرکزی -> اراک
عمودی 3 پهلوانان -> یلان
عمودی 3 تکیه کردن -> اتکا
عمودی 3 ادب و فرهنگ -> نزاکت
عمودی 4 معلق -> اون
عمودی 4 پاکتر -> ازکی
عمودی 4 چاشنی کم‌حرف -> سس
عمودی 4 نیرو و توان -> قوه
عمودی 5 وسیله کمکی برای بهتر شنیدن -> سمعک
عمودی 5 شکل گرد هندسی -> دایره
عمودی 5 کافی -> بس
عمودی 6 نوعی مدل مو -> وز
عمودی 6 اتاق درس -> کلاس
عمودی 6 گازی در خورشید -> هلیوم
عمودی 7 مشغول -> سرگرم
عمودی 7 سدی در استان تهران -> لتیان
عمودی 7 درخت کریسمس -> کاج
عمودی 8 بسیار درخشان -> نیر
عمودی 8 آبگیر -> تالاب
عمودی 8 دیدنی از رژه -> سان
عمودی 9 الا -> مگر
عمودی 9 از توابع استان تهران -> بومهن
عمودی 9 تنظیم موتور -> توناپ
عمودی 10 سکونت کردن -> اقامت
عمودی 10 ورزشی روی چمن -> هاکی
عمودی 10 خاک سفالگری -> رس
عمودی 11 لبه شمشیر -> دم
عمودی 11 پشتیبانی -> حمایت
عمودی 11 رنگرز -> صباغ
عمودی 12 هدایت کردن -> هدا
عمودی 12 واحد پول ژاپن -> ین
عمودی 12 برق‌رسان اتومبیل -> وایر
عمودی 12 علامت کارخانه -> ارم
عمودی 13 بوی خوش -> رایحه
عمودی 13 ابزار آراستن موها -> شانه
عمودی 13 کشوری اروپایی به پایتختی آمستردام -> هلند
عمودی 14 پیامبری در کام ماهی -> یونس
عمودی 14 غنیمت گیرنده -> غانم
عمودی 14 حشره عسل‌ساز -> زنبور
عمودی 15 تقویم -> گاهنامه
عمودی 15 آموزش دادن -> یاددادن