حل مرحله 1034 جدولانه کلاسیک

15 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1034 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1034 جدولانه کلاسیک

افقی 1 یکای اطلاعات و ذخیره‌سازی در رایانه -> مگابایت
افقی 1 ویژگی‌ها و صفات -> خصوصیات
افقی 2 حدود ۶۰ درصد بدن انسان را تشکیل می‌دهد -> اب
افقی 2 گروه و جماعت -> دسته
افقی 2 دایر و برقرار -> اباد
افقی 2 نقشه انگلیسی -> مپ
افقی 3 واحد شمارش قاشق -> دست
افقی 3 حرف زمین‌شوی -> تی
افقی 3 خاک کوزه‌گری -> رس
افقی 3 یک دوره ۳۶۵ روزه -> سال
افقی 4 از فروع دین -> تبرا
افقی 4 نام قدیم سوریه -> شام
افقی 4 نوعی پارچه ضخیم و خشن -> پلاس
افقی 5 از صورت‌های فلکی -> حمل
افقی 5 عدد یک رقمی -> هفت
افقی 5 جنگلی در شاهرود -> ابر
افقی 6 کاخ -> قصر
افقی 6 بازیکن هم‌تیمی -> یار
افقی 6 آلونک و کومه -> کپر
افقی 6 خلق و خو -> داب
افقی 7 کارگاه بافندگی -> هف
افقی 7 خودخواهی -> منیت
افقی 7 از وسایل بازی بچه‌ها -> یویو
افقی 7 فلز رسانا -> مس
افقی 8 پوشاک چهارپایان -> جل
افقی 8 پهلوان ->
افقی 9 آرواره -> فک
افقی 9 وسیله‌ای در آشپزخانه -> ابکش
افقی 9 شاه مغولی -> قاان
افقی 9 نو و باز نشده -> اک
افقی 10 بیماری دیابت -> قند
افقی 10 آن سوی سقف -> بام
افقی 10 از حبوبات -> عدس
افقی 10 چرخ تانک -> شنی
افقی 11 سلاح روباه -> مکر
افقی 11 غزال -> اهو
افقی 11 ساز تیره -> تار
افقی 12 شهر تخت سلیمان -> بناب
افقی 12 عنوان اشرافی در انگلستان -> لرد
افقی 12 از گناهان کبیره -> غیبت
افقی 13 مسیر -> راه
افقی 13 از سوره‌های مکی -> یس
افقی 13 حرف توخالی -> حف
افقی 13 نام قدیم فردوس -> تون
افقی 14 منقار کوتاه -> نک
افقی 14 حرکات ورزشی رزمی نمایشی -> کاتا
افقی 14 مردان بزرگ -> رجال
افقی 14 ضمیر غایب -> او
افقی 15 نام فارسی اسید کلریدریک -> جوهرنمک
افقی 15 واحد مسافت -> مترمربع
عمودی 1 اولین سلسله ایرانی -> ماد
عمودی 1 علم شناخت احکام شرع -> فقه
عمودی 1 مسکنت -> فقر
عمودی 1 بی‌آن گنج میسر نمی‌شود -> رنج
عمودی 2 هندوانه ابوجهل -> گبست
عمودی 2 شصت و یکمین سوره قرآن -> صف
عمودی 2 بخیه درشت -> کن
عمودی 2 پایتخت جمهوری آذربایجان -> باکو
عمودی 3 چیره دستی -> تبحر
عمودی 3 یار کلیله -> دمنه
عمودی 4 بهتر از بدتر -> بد
عمودی 4 فرار حیوان -> رم
عمودی 4 درس‌خوانده -> ملا
عمودی 4 ویتامین جدولی -> کا
عمودی 4 رود ناشنوا -> کر
عمودی 5 رهبر دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق -> استالین
عمودی 5 لباس رزم رستم -> ببربیان
عمودی 6 غول یخی -> یتی
عمودی 6 نژاد مردم‌پرور ->
عمودی 6 جور -> اینکا
عمودی 7 انتها -> ته
عمودی 7 نام‌آوری -> شهرت
عمودی 7 از جهات اصلی -> شمال
عمودی 7 نو و باز نشده -> اک
عمودی 8 فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی -> یاف
عمودی 8 توده هوای گرم روان ->
عمودی 9 کتف -> خا
عمودی 9 وزیر خارجه اسبق ایران -> متکی
عمودی 9 نشستن -> قعود
عمودی 9 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 10 حلم -> صبر
عمودی 10 دیوی در شاهنامه که در مازندران بود ->
عمودی 10 دلیل و برهان -> پولاد
عمودی 11 همان لیزینگ است -> واسپاری
عمودی 11 طلب مغفرت -> استغفار
عمودی 12 سرسلسله اعداد سه رقمی -> صد
عمودی 12 عضو صورت -> لب
عمودی 12 پایتخت اتریش -> وین
عمودی 12 حرف خطاب -> ای
عمودی 12 فن و شگرد -> لم
عمودی 13 پایتخت کشور لیدیه در آسیای صغیر -> سارد
عمودی 13 داروی نوشیدنی -> شربت
عمودی 14 ورم -> اماس
عمودی 14 مادر تازی -> ام
عمودی 14 ضمیر اشاره -> ان
عمودی 14 توبه پذیرنده -> تواب
عمودی 15 چاق و فربه -> تپل
عمودی 15 گلشن سابق -> طبس
عمودی 15 پیمانه -> کیل
عمودی 15 قسم و گونه -> نوع